Blog Image

Ulkløb Blog

Om denne blog

På denne side vil vi lejlighedsvis dele af vore opleveler i Ulkløbben såvel som medlemmernes øloplevelser uden for Ulkløbben.

Indlæggene er skrevet af medlemmerne for medlemmer...

...men DU er meget velkommen til at kigge med og give din mening.

Referat fra Generalforsamling 30. januar 2024

Uncategorised Posted on 01 Feb, 2024 09:43:48

1. Valg af ref. Ole valgt.


2. Valg af dirigent… Ole valgt og GF er indkaldt med gyldigt varsel.

3. Formandens beretning vedtaget med applaus.

4. Kasseres regnskab vedtaget med applaus, vi talte om vi har brugt flere penge end vi har indbetalt og det kigger vi på igen næste år.


5. Vi skød punktet til efter pkt. 7. Fastlæggelse af kontingent. Det blev Uændret.


6. Vi skød punktet til efter pkt. 7. Fastlæggelse af medlemstilskud . Vedtaget uændret.


7. Indkomne forslag.
#8 medlemsmøder
Vedtaget enstemmigt
Medlemsmøde 1 & GF .
Sidste fredag i Januar
Medlemsmøde 2:
3. Fredag i Marts
Bytur: 1. Lørdag i September
Medlemsmøde 3.
1.Fredag i November

8 . Valg til bestyrelsen. Alle modtager genvalg. Applaus til alle.


9. Valg af revisor: efter kasseren fortalte om det upåklagelige samarbejde og velvilje hos revisor, blev der spontant klappet og revisoren er genvalgt.


10 . Evt.
Hjemmeside: er dyr, men nødvendig. Til næste GF. Vi skal tænke over hvordan vi kan benytte den mere og evt. give den et løft.
Frank kender måske en som kan hjælpe.

Utopia flasken: skal vi sælge den? Vi blev enige om at beholde den til vort jubilæum næste år.

Merchandise til Tallinn – ikke muligt, der laves noget til jubilæumssæsonen Henrik får tid fra Juni 2024

Efter Tallinn vil der ikke være opsparing længere.

Vi talte om at der var vigtigt at vi husker at få noteret karakterer og gemt. Henrik nævnte at han fremover helst vil undgå at notere.
Vi aftalte den som havde holdt MM sidst notere.

Jubilæumsudvalg nedsat:
Jesper, Henrik og Frank

Vi har sagt Ja tak til at brygge med SPYBREW og Jens. Ole vender tilbage med datoer

Vi havde en udbytterig samtale om vores Kløb, hvad kan vi gøre for at gøre det endnu bedre….
Der var mange gode idéer F.eks
Gæst, temaer, få hjælp fra broder. Vi talte om diversitet og at alle prøver at stramme op og ikke mindst prioritere at vi er sammen .

Det blev aftalt:

Næste gang vi mødes er:

MBCC 2024 lørdag 20240511

20240607 Sonni holder, da Ole ikke kan holde.

202421101 Frank holder i den nye lejlighed.

Byturen kunne ikke fastlægges

ChairManager Takkede for god ro og orden og sagde Skaal.Referat af Generalforsamling d. 29. januar 2021

Uncategorised Posted on 01 Feb, 2021 12:45:23

1. Valg af ref. Ole valgt.
2. Valg af dirigent… Order
Ole valgt .
3. Formandens beretning vedtaget med applaus, det tilføjes at Ulkløbben også var ambassadør for AB ved smagning hos Gunnar Madsens vinhandler .
4. Kasseres regnskab vedtaget med applaus.
5. Fastlæggelse af kontingent. Vedtaget enstemmigt Uændret.
6. Fastlæggelse af medlemstilskud . Vedtaget uændret.
7. Ingen Indkomne forslag
8 . Valg til bestyrelsen. Alle modtager genvalg. Applaus til alle.
9. Valg af revisor: efter kasseren fortalte om det upåklagelige samarbejde og velvilje hos revisor, blev der spontant klappet og revisoren er genvalgt.
10 . Evt.
Datoer bør prioriteres højere og komme via doodle så de er tre medlemsmøder i forvejen.
7 personer er ok at holde møde med.
Vi tilstræber at lave et sommerarrangement.

Morten sender doodle ud mht. efteråret.

Rejse: vi forventer ikke Det er muligt i 2021

Vi var enige om at lave et medlemsmøde torsdag 29. April ( MBCC2021 )

Tak for god ro og orden….
v. Referent OleFormandens beretning for 2020

Uncategorised Posted on 25 Jan, 2021 08:50:09

2020, ffs et møgår!
Ulkløbbens 15-års jubilæum, men der var intet at fejre.
Så mange gode planer og så lidt, der faktisk blev til noget. Ulkløbben fik ikke set hinanden mange gange. En aflyst Talintur, aflyste medlemsmøder, en amputeret bytur, ingen festivaller, …
Føj!
Vi blev ramt som alle andre gjorde. Men heldigvis blev vi ikke mere ramt, end at vi stadig har planer og stadig eksisterer. Og små lyspunkter var der da også. En rigtig god kampagne for den hjemlige ølbranche i den tidlige lock-down, nogle få online klubmøder, hvor vi da trods alt fik hilst og skålet og så fik vi da trods alt en bytur.
Og så skal det vel også noteres, at vi slet ikke brugte året på at være uenige om beklædning. Det er da en gevinst :-). Og det på trods af, at vi faktisk havde besluttet at investere i nyt klubtøj.

Aktiviteterne i 2012 var:

Generalforsamling og medlemsmøde hos Frank i Januar.
Som sædvanlig lækker mad med Asahi Super Dry til at kalibrere. Derefter en lang liste af bitter, surt og sort, afsluttende med Dark Lord og så fås der ikke meget bedre lineup.
Vi besluttede at tage en klubtur til Estland og og tur-gruppen sørgede derefter for indkvartering og fly. Helt til ingen nytte. Selvfølgelig aflyst og hvad skal vi nu?
Vi besluttede også at bruge Rema1000 pengene til at indkøbe noget klubtøj. Men hvad skulle vi dog have brugt nyt klubtøj til? Der har ikke været mange lejligheder til at vise os og nyt tøj frem. Intet klubtøj er indkøbt endnu.

Medlemsmøder
Ingen almindelige medlemsmøder, dog to onlinemøder. Hvor var det hyggeligt at mødes. Godt arrangeret af Mads og Morten, der sørgede for at vi fik noget at drikke. Vist også mere end nogen af os lige havde forventet 😉

Seks fællesskål arrangementer på lørdage i marts/april, hvor vi skålede med hinanden, venner, familie, ølbloggere og ansatte i den danske ølbranche. En stor succes, som vi fik mange gode tilbagemeldinger på. Vor lille bitte indsats for at “redde” en trængt branche.
Under tags som; #skåldansk, #SammenHverForSig m.fl. fik vi hygget og skabt opmærksomhed. Stærkt af Mads at fikse alt det praktiske.

Byture
Byturen faldt heldigvis i en lille Corona-dal, så vi kom da afsted. Dog uden to karantæneramte medlemmer, øv! Programmet blev løbende opdateret som forholdene gjorde det muligt. Tak for omstillingsparathed, som det jo hedder 🙂
Byturen var en erstatning for den aflyste Talintur og et fantastisk reservearrangement. Ikke mindst var 1420-besøget med nogle gamle (en enkelt også alt for gammel) øl, meget mindeværdige. Og så er det slet ikke så skidt, når byen lukker kl. 22:00. Tidlig start og tidligt hjem i seng :-).

Talintur
Aflyst!

Festivaler
Social Revolution by Beer Festival. Mads og jeg nåede lige at stå på Amagers stand til People Like Us’ første festival. Lige inden festivallen startede, annoncerede statsministeren et forsamlingsforbud på 1000 personer. Årets eneste festival for de fleste, vel?

MBCC: Aflyst

DØE festival: Aflyst

Rowdy Hops: Aflyst

Amager Taproom Ulkløbben bartender take-over: Aflyst

Blog, Facebook, Instagram
Sparsomt. Vi har udover #SammenHverForSig aktiviteterne ikke gjort det store væsen af os. Faktisk havde vi aftalt, at en social media strategi skulle sættes i søen, men det har jo været svært at komme videre.
Vi meldte os ud af ølbloggernes kåring af “årets…”. På den måde har vi sikkert meldt os helt ud som bloggere. Men det har vel peget den vej i nogle år?

2021
Forhåbentlig et bedre Ulkløbben år end 2020. Indtil nu har det ikke vist sig sådan. Generalforsamling og medlemsmøde er allerede henlagt til noget online og en erstatning for Talinturen kan være svær at få øje på.
Men så må vi falde tilbage på det, vi kan. Vi kan hygge os og kloge os på øl fysisk eller online. Det må tiden vise.
Men et er sikkert. Vi er stadig verdens farligste Ulkløb. Skål, drenge.

/FormandenIndkaldelse til Generalforsamling 2021 i Ulkløbben

Uncategorised Posted on 06 Jan, 2021 14:31:04

Generalforsamling 2021

afholdes d. 29. januar 2021, kl. 17:30, hos Jesper

Dagsorden er som følger:

1. Valg af referent

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Kassererens beretning

5. Fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår

6. Fastlæggelse af tilskud til Medlemsmøder

7. Indkomne forslag

8. Valg til bestyrelsen

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Husk, at kun medlemmer, der rettidigt har betalt kontingent, har stemmeret.

Hvis forsamlingsforbud (eller andet) forhindrer os i at mødes fysisk, så afholdes generalforsamling online kl. 19:00 i stedet.


/Formanden
Jesper HammerstrømFormandens Beretning for 2019

Uncategorised Posted on 08 Jan, 2020 08:48:04

Aktiviteterne i 2019 var:

Medlemsmøder

Vi fik kun afholdt to medlemsmøder.

Generalforsamling og medlemsmøde hos Mads i marts.
Bøfsandwich med masser af brun sovs lagde en god bund. Naturligvis to til hver.
Fantastisk øl. Bl.a. en del hjembragt af Mads fra USA. Alesmith og Russian River, men også masser af andre lækkerier.

Referatet fra generalforsamlingen er vist gået tabt i posten?

Medlemsmøde i November hos Michael.
Klassisk pølseret. Så kan man ikke blive mere mæt
Massser af Braw og Mikkeller. Helt frisk Black2 fra Amager/Flying Couch.
Massevis af dåseøl. Toolbox var aftenens topscorer.

Byture

Byturen blev henlagt til Guldkroen. Frank og Henrik (vist med lidt hjælp fra Mads?) havde arrangeret. Men selvfølgelig skulle Ulkløbben ikke bare drikke guldøl i kande til den stegte flæsk. Næ, der stod da Amager Bryghus på bordet.
Start på Søernes og afslutning på Braw. Super tur.

Festivaller

MBCC. Vi er sikre deltagere hvert år. Fantastisk festival.

DØE festival blev besøgt af de mest ihærdige.

Rowdy Hops i Århus. Igen de mest ihærdige – og selvfølgelig de samme som til DØE.

#BeerBlogAwards2019

Igen i 2019 har vi bidraget til at kåre “Året…”, denne gang i seks kategorier. Det er stadig sjovt at finde vinderne og at se de andre bloggeres vindere. Lad os håbe, at det lever lidt endnu.
Vi fik kåret Puhaste som årets udenlandske bryggeri, Rowdy Hops som årets øloplevelse, Det Gamle Hundebad som årets ølbar, Amager/Gamma, Talents & Legends som årets øl, Penyllan som årets bryggeri, Kihoskh som årets indkøbssted

SoMe

Bloggen

9 indlæg i løbet af året. All time low.
9 indlæg i 2019, 11 i 2018, 18 i 2017, 17 i 2016 22 i 2015. 38 i 2014 og 49 i 2013.

Bloggen bruges nu kun til den årlige Beer Blogger kåring i december samt til generalforsamlingen. Det kommer vi nok ikke til at ændre på.

Facebook

Meget mere aktivitet og vel stadig grunden til at vi kan kalde os ølbloggere. En stor del af vores SoMe tilstedeværelse.

Instagram

Ikke meget aktivitet og det, der er, er en kopi af det på Facebook.

Afholdelse af smagninger
Der kommer stadig forespørgsler på at holde ølsmagninger af og til. Det er stadig en hyggelig opgave. I år var vi et par gange udfordret af, at vi alle var optaget på det tidspunkt, hvor smagningen skulle holdes. Det bliver vel til en 4-5 stykker om året. Ikke mere end, at det bare er sjovt.

Invitationer til klubben

Vi får ikke så mange invitationer længere. I løbet af året er det kun blevet til et par enkelte.
Åbningen af Amager Bryghus Taproom Bryggen er den eneste, jeg lige kan huske.
Er vores brand blevet mindre kendt?

En vending i klubben

2019 blev året, hvor vi fik en ansat i ølbranchen. Mads fik opfyldt en drøm ved at blive ansat hos Amager Bryghus i en periode.
Det har naturligvis kastet en masse brancheviden af sig – og ikke mindst en del god øl.
Samtidig har medlemmer fra klubben ved et par lejlighed ageret frivillige for Amager Bryghus. Det fortsætter vi gerne med.
Det har knyttet os tættere til vores yndlingsbryggeri og det har også betydet, at næste udlandstur bliver til Estland, hvor Mads netop har fået kontakter ifbm. med sit arbejde.

2020

15 års jubilæumssæson for Ulkløbben. Vi er som klub stadig en af de længstlevende – måske faktisk DEN længstlevende? I hvert fald smager vi stadig bedst.
2020 byder på en udlandstur. Vi skal til Estland og det bliver spændende at høre mere til næste medlemsmøde om planerne.
Derudover skal vi stadig være Ulkløbben, verdens bedste ølklub.Indkaldelse til Generalforsamling 2020 i Ulkløbben

Uncategorised Posted on 03 Jan, 2020 22:39:34

Generalforsamling 2020

afholdes d. 17. marts 2020, kl. 17:30, hos Frank

Dagsorden er som følger:

1. Valg af referent

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Kassererens beretning

5. Fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår

6. Fastlæggelse af tilskud til Medlemsmøder

7. Indkomne forslag

8. Valg til bestyrelsen

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Husk, at kun medlemmer, der rettidigt har betalt kontingent, har stemmeret.
/Formanden
Jesper HammerstrømÅrets nye øl 2019

Årskavalkade Posted on 12 Dec, 2019 07:21:29

#BeerBlogAwards2019, #Ulkløbben

Årets nye øl?

Jeg kan lige så godt komme til sagen.
Årets nye øl er Modermælkserstatning…
Hov, vent. Hvordan går det nu til?
Jo, min lokale Meny har et pænt øludvalg og der midt på hylden står Modermælkserstatning:

Modermælkserstatning er Årets Nye Øl 2019


Modermælkserstatning til 119,95 kr. Se 119,95 kr. er jo ikke voldsomt for en øl. Jeg må indrømme, at det har jeg da betalt før og sikkert også mere end det for en god øl.
Men for modermælkserstatning er jeg ikke sikker på, om det er en fair pris. Måske andre kan byde ind på det?

Nå, men hvorfor har Ulkløbben valgt at kåre modermælkserstatning som årets nye øl?
Det har vi fordi vi elsker IPA (og alle mulige andre øltyper). Og hvor er vi heldige! De seneste år har man jo bare skulle strække armen ud og så fanger man en fantastisk IPA. De kommer i mange afskygninger. Ofte som New England Style IPA og de smager altså godt, når de er vellavede.
Amager Bryghus var nogen af de første (måske de første med The Bastard Princess?) til at lancere NEIPA i Danmark og derfor falder tankerne hurtigt på Amager Bryghus. Har de mon brygget Årets Nye Øl 2019?

Vi har sådan en lyst til at kåre alle IPA’er som årets nye øl, men det holder jo ikke. Det nye er jo, at de er så let tilgængelige. Og så må vi begrænse os lidt.
Som eksemplet på sådan en dejlig tørstslukkende IPA har vi valgt Amager Bryghus/Gamma, Talents & Legends: Gamma. To yndlingsbryggerier, der har produceret en super NEIPA med masser af eksotisk frugtsmag og samtidig det lille bitterhedsbid, der gør, at den kan glide ned i større mængder.
Vi gi’r gerne 119,95 kr. flasken og hvis den samtidig kan fungere som modermælkserstatning, så fint med os.

Her er den så i glasset, Årets Nye Øl 2019, Amager/Gamma, Talents & Legends: Gamma:

En dejlig “hazy” NEIPA. Årets Nye Øl 2019.

/Jesperhammer

#DanishBeerBlogAwards2019
#Ulkløbben
“HazyIPAVinderFormandens Beretning 2018

Om Ulkløbben Posted on 05 Mar, 2019 13:38:08

Vi smager stadig bedst!

Aktiviteterne i 2018 var:

Medlemsmøder

Vi fik afholdt tre medlemsmøder.

Generalforsamling og medlemsmøde hos Henrik i januar. Der er grundigt refereat på bloggen.

3Fonteinen, Cuvée Armand & Gaston samt æblekagen var højdepunkter, men selvføligelig masser af lækkerier.

Referatet fra generalforsamlingen er vist gået tabt i posten?

Medlemsmøde i april hos Sonni.

Hoppin’ Frog, BORIS Rocky Mountain kørte den hjem med et rent 10-tal. Dem har der ikke været mange af i Ulkløbbens historie. Kun Brewdog og Hoppin’ Frog har klaret den.

Men måske husker jeg selv bedst Mikkeller Baghaven, Stevnsbær.

Medlemsmøde i oktober hos Morten.

BOMB! serien. Men jeg husker bedste de sure og specielt Tilquin flaskerne, som Morten havde støvet op, var lækre.

Byture

Byturen blev byttet til en Mallorcatur. Frank havde arrangeret og det var en fantastisk tur i Franks paradis samt på få men gode ølbarer og et enkelt bryggeribesøg.

Festivaller

MBCC i to dage. Det var en hård tørn for nogle af ossmiley. Men vi skal da med. Det er uden sammenligning den bedste festival i Danmark.

DØE festival blev besøgt af de mest ihærdige.

Bloggen

11 indlæg i løbet af året. All time low.

Det er stadig sådan, at vi får hits på hjemmesiden, når vi blogger, men det er altså ikke så ofte, at det sker mere.

11 indlæg i 2018, 18 i 2017, 17 i 2016 22 i 2015. 38 i 2014 og 49 i 2013.

Det er ikke mange indlæg, det bliver til. Men se lige hvilken trafik, det genererer på vores hjemmeside ulkloebben.dk:

(Målingen er altså fra vores hjemmeside ulkloebben.dk og ikke fra vores blog. Der findes ikke statistik på bloggen)

1. er referat fra medlemsmøde hos Henrik

2. er Founders Tap Take Over på Skaal

3. er Rogue Nation på Skaal

4. er kåringen af “årets…”

MBCC og DØE er peaks, der falder sammen med disse arrangementer. Vi har ikke blogget om dem, men der er alligevel genereret noget trafik.

A er en peak, der falder sammen med medlemsmøde hos Morten. Der er ikke blogget om det, men trafikken på hjemmesiden må være kommet fra posts på Facebook.

Vore post på internettet er altså stort set flyttet til Facebook fra bloggen. Det er helt fint. Men vi bør huske at skrive referat på bloggen af vore medlemsmøder og ture. Det må vi stramme op på i 2019.

Året opsummeret

Mallorca turen gør året til noget helt særligt på linke med 2017, hvor vi var i Berlin.

Vi må have planlagt næste tur.

2019

Det bliver lige så godt som alle de tidligere år. Ulkløbben vil stadig være verdens bedste Ulkløb.Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Medlemsmøder Posted on 01 Mar, 2019 11:25:33

Generalforsamling 2019

afholdes d. 15. marts 2019, kl. 17:30, hos Mads

Dagsorden er som følger:

1. Valg af referent

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Kassererens beretning

5. Fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår

6. Fastlæggelse af tilskud til Medlemsmøder

7. Indkomne forslag

8. Valg til bestyrelsen

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Husk, at kun medlemmer, der rettidigt har betalt kontingent, har stemmeret.
/Formanden
Jesper HammerstrømÅrets Bryggeri 2018

Årskavalkade Posted on 14 Dec, 2018 22:55:24

Amager! Altså Amager Bryghus.
Ulkløbben kårer årets bedste bryggeri.
Og lige som sidste år; 2017, og 2015 er det Amager Bryghus.
Fire gange har danske ølbloggere kåret Årets Danske Bryggeri og tre af de fire gange har Ulkløbben kåret Amager Bryghus til vinderen.

I Ulkløbben er vi rigtigt dårlige til at tage beslutninger. Men når det gælder Amager Bryghus er vi enige. Det er landets bedste bryggeri. Ikke bare i år, men de sidste mange år.

MEN i år skal der samtidig tyres lidt malurt i karet. Vi vil have mere. Altså først og fremmest mere øl. Den går ikke med at fjerne 17 cl fra vores flasker. Hvem går de 17 cl til? Vi vil ha’ hele flasken for os selv. Og den skal være på 50 cl.
Come on, Amager. Det er ikke whisky-bæltet det her. Det er Amager. Vi kan kan altså sagtens klare mosten. Så tilbage igen. Tilbage med 50 cl flaskerne. “Jamen, så drikker du bare to”, siger i. Det gjorde vi også før, da der var 50 cl.!

Men vi vil have mere end bare øllet.
Hvad sker der for jer, Amager? Årets bryggeri i Danske Ølentusiaster?
Det bringer jer i liga med Thisted, der har vundet de seneste tre år. Den liga skal i slet ikke spille i.
I Ulkløbben er vi nervøse for, at i, Amager Bryghus, har taget det som en sovepude, at Ulkøbben kårer jer gang på gang. Så hermed et venligt spark bagi:
Spil i en anden lige. Fyld flaskerne til kanten (50 cl). Bliv ved med at lave fantastisk øl. Så nærmer vi os en ny kategori. En lifetime achievement for bryggerier 🙂
Skål for f… Amager.smileyViva La Revolucion!

Smagninger - ikke Ulkløbben Posted on 24 Aug, 2018 10:37:33

“Viva La Revolucion!”

Vi står ca. 30 mennesker i lokalet med øl i den højre hånd og den venstre hånd løftet og knyttet i revolutionær hilsen.

“Viva La Revolucion!” råber vi alle til Big Al.

Når jeg kigger mig omkring ser ser deltagerne ikke så revolutionære ud. Men Big Al får os med på ideen og han har lige ført an i vores bekendelse til Rogue Nations revolution.

Stedet er Skaal og Big Al er President i Rogue Nation. Bryggeriet Rogue hedder selvfølgelig ikke Rogue Brewing, men markedsfører sig ved sin egen nation. Rogue Nation.

Revolutionen er en ølrevolution og målet er at vælte øl uden smag.

Set-up er langt fra revolutionært.

Tre retter med matchende øl.

Rimmet kammusling med IPA mayo og sprødt sommergrønt
Ølmarineret Entrecôte med urtesmør, små danske kartofler, ærter og aspargesbroccoli
Chocolate Stout Pie med friske sommerbær.

Maden er fin og viser, at Skaal også laver andet end burger og det gode smørrebrød.

Til de tre retter får vi

Rogue, 4 Hop

Rogue, 8 Hop

Rogue, Chocolate Stout.

Den første er også den bedste efter min mening. En Session IPA på 4,4%. Masser af smag, godt med bitterhed. En old-school IPA af bedste slags. Masser af smag i en let øl.

Rogue dyrker selv deres humle og brygmester John Maier har udvalgt fire forskellige humler til denne. 55 IBU – New England IPA revolutionen er ikke helt nået itl Rogue, 4 Hop. Ikke noget med masser af eksotisk frugt og lav bitterhed her. Men en lækker lille sag.

Rogue, 8 Hop er lidt i samme linie. En Imperial IPA på 8,8% Meget maltet, meget bitter (80 IBU) og så med en del alkoholduft og -smag. Det sidste er jeg ikke så vild med. Det første er fint.

Rogue, Chocolate Stout er, ja en chokolade stout. Masser af chokolade, men heldigvis også en del humle til at balancere det søde.

Desværre er den alt for sød for min smag. Ikke dårlig, bare ikke lige min smag. Og så er den selvfølgelig et fantastisk match til desserten.

Efter middagen henter jeg en Rogue, 10 Hop i baren. Endnu en Imperial IPA, denne gang på 10,10% Angiveligt tilsat honning fra egen farm, men det mærker jeg nu ikke noget til. Måske en anelse krydrede noter?

Ellers masser af humle og en bitterhed på 86 IBU. Og så igen en del alkohol. Måske et varemærke? Smagen er rigtigt lækker.

Big Al fortæller mellem retterne. Big Al hedder også Jorgensen og han er i familie med Marianne. Eller det gætter han på. Noget med en tipoldefar, der udvandrede til USA.

Big Al fortæller om Rogue Farm, hvor de dyrker humlen, men også honning, græskar og masser af andre ingredienser, der indgår i øllet. Marionbær. Et bær, der kun vokser i Oregon og er et klon af hindbær og brombær.

Jens, aftenens vært åbner en flaske Rogue, Marionberry Ale og byder et lille glas. Det er der nu ikke meget sjovt ved. Tydelig bærsmag, men ikke meget andet.

Så er historierne om Rogue Nation sjovere. Der er over 270.000 indbyggere i Rogue Nation. Og vi er jo s værget ind. Nu med borgerkort.

F.eks. historien om, at i Rogue Nation holder man af hunde. Derfor er alverdens hunde inviteret en gang om året til en gratis øl. Det år, hvor der var flest hunde, var der 900.

På vejen ud får Marianne lige en hilsen af sin familie, Big Al.

God underholdning på en torsdag. Tak Jens og Skaal.Formandens Beretning 2017

Årskavalkade Posted on 02 Jan, 2018 15:38:41

Endnu et dejligt ølår, hvor vi har mødtes i Ulkløbben og kloget os på det gode øl.

Aktiviteterne i 2017 var:

Medlemsmøder

Vi fik afholdt tre medlemsmøder og en bytur i 2017 og det er helt som vi har lovet hinanden.

Generalforsamling og Medlemsmøde i januar hos Frank
Generalforsamlingen blev som sædvanlig brugt til at diskutere tøjsmiley.
Frank serverede fantastisk øl og vi fik et kig i vinkælderen. Wow.

Medlemsmøde i marts hos Ole
Hobbe.beer, Neis Brewing, Stigbergets, sur Rocket og flere Stone. Dejlige øl.

Medlemsmøde i oktober hos Jesper
Musikquiz genoplivet. Selvfølgelig vandt Ole.
Fejlsmage i øl…
Gamle Brewdog Abstrakt, der havde det lidt svært.
Snyderunden med Boon Oude Geuze, der var tilsat hjemmelavet hhv. fersken- og hindbærsirup.

Bytur i november
Arrangeret af Michael og Ole, godt gået drenge.
Start med kolde øl i kulden ved Torvehallerne. Ind i varmen til Mette i Mikkeller & Friends Bottleshop til flere øl.
Derefter til Bootleggers for et par forrygende øl.
Afsted til Skaal, hvor vi spiste smørrebrød med øl serveret af Ungstrup.
Afsted i Taxa til Mikkeller & Friends for flere forrygende øl.
Dejlig aften.

Medlemmer
Ingen ændringer i medlemsgruppen i 2017. Det har vist sig at gå OK med at være 8 personer og samtidig få alle med (næsten da).

Tøj
Vi Berlinturen gav anledning til, at vi skulle klædes endnu bedre på. Sonni og Mads klædte os i sorte langærmede poloer og sorte softshell jakker. I 2018 skal vi nok ikke have nyt tøj igen.

Festivaller
Selvfølgelig var vi med ved CBC i maj. Igen to sessioner og det var så stor en succes, at det skal vi også i 2018.

DØE’s Ølfestival missede vi som klub igen i 2017.
Heldigvis var der ølglade medlemmer, der tog turen rundt i festivallen.

Blogger invitationer.
Vi har vist kun modtaget en enkelt invitation til arrangement som blogger – hos Lidl. Vi har tidligere fået flere invitationer. Bl.a. Copenhagen Beer & Whisky Festival, Taphouse, m.fl. Vi har nok fået sagt nej til for mange efterhånden?
Vi modtager heller ikke gratis øl, som vi skal bedømme. De par henvendelser vi har fået tidligere år har vi sagt nej tak til og der dukker ikke flere op.
Er Ulkløbbens popularitet dalet? Imens vi undrer os over det, kan vi sole os i, at vi således holder os for gode til den slags.

Afholdelse af smagninger
Vi har fået seks henvendelser i løbet af året om at afholde private smagninger. Det er mere end vi plejer. Jesper har afholdt fire og Ole to. Da der ikke rigtigt er andre, der byder ind med at holde arrangementerne, så er indtægterne derfra ikke gået i klubkassen, men i Jespers og Oles lommer.

Blog
Danske Ølbloggeres kåring af Årets Bedste…
I december måned deltog vi i Danske Ølbloggeres kåring af årets bedste i fem kategorier. Vi delte opgaven med at skrive mellem os og vi prøvede så godt som muligt at afstemme vinderen i hver kategori inden skrivning.

Det er sjovt at være med. Det giver en masse trafik på Facebook, Blog og hjemmeside.
Her er statistikken fra december på vores hjemmeside:

Amager Bryghus blev kåret som årets danske bryggeri. Tillykke til Amager. Skaal blev årets ølbar. Tillykke til Ungstrup med det nye projekt.

Blogindlæg
Vi har fået skrevet 18 indlæg på bloggen i år. Samme lave niveau som 2016.

17 indlæg i 2016, 22 i 2015. 38 i 2014 og 49 i 2013
Det er ikke mange indlæg, det bliver til. Men se lige hvilken trafik, det genererer på vores hjemmeside ulkloebben.dk:
(Målingen er altså fra vores hjemmeside ulkloebben.dk og ikke fra vores blog. Der findes ikke statistik på bloggen)

1. peak er to indlæg i to på hinanden følgende dage. Først et vrøvleindlæg om Ulkløbbens medlemmer og noget statistik fra karaktergivningen og derefter offentliggørrelse af planen for Berlin turen.
2. peak (egentlig flere peaks) er offentliggørrelse af referater fra Berlin tur.
3. peak er refereat fra DØE.
4. peak er refereat fra Lidl smagning
5. peak er kåringen af “Årets Bedste …”

Det er ret tydeligt, at det genererer trafik, at blogge. Måske skulle vi gøre det noget mere for at blogge jævnligt?
Det giver nemlig også et par nye følgere hver gang.

-og så kan jeg ikke undgå at være imponeret over vore læsere, der kan læse et blogindlæg på i gennemsnit 11 sek.smiley

Facebook er stadig vores mest aktive medie. De fleste byder ind med indlæg der. I løbet af året har vi netto fået 22 flere nye likes af vor side. Det er egentlig ikke så mange. Skal vi gøre noget for det?

Kan det opsummeres?
Superår. Berlin turen bliver svær at slå. Vi manglede Mads. Øv.

Hvordan bliver 2018?
Det bliver GREAT med jer gode ølvenner. Vi er stadig verdens bedste Ulkløbben.
Skål i godtøl.smiley

Kh Chair ManagerIndkaldelse til Generalforsamling 2018

Medlemsmøder Posted on 18 Dec, 2017 08:21:35

Generalforsamling 2018

afholdes d. 5. januar 2017, kl. 17:30, hos Henrik

Dagsorden er som følger:

1. Valg af referent

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Kassererens beretning

5. Fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår

6. Fastlæggelse af tilskud til Medlemsmøder

7. Indkomne forslag

8. Valg til bestyrelsen

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Husk, at kun medlemmer, der rettidigt har betalt kontingent, har stemmeret.
/Formanden
Jesper HammerstrømÅrets Danske Bryggeri

Årskavalkade Posted on 15 Dec, 2017 10:40:30“Amager for fanden”.Årets Nye Øl 2017

Årskavalkade Posted on 14 Dec, 2017 12:52:41

Ulkløbben kårer Amager Bryghus/Trillium SigteBroad til Årets Nye Øl.

New England IPA (NEIPA) ramte Danmark sent i 2016 med bl.a. Amagers The Bastard Princess. Svenskerne (Stigbergets) havde været der mindst et halvt år tidligere.
Men nu er danskerne med og NEIPA kan findes hos mange danske bryggerier. Nogle af dem mere vellykkede end andre.

I den absolut bedste ende findes Sigtebroad fra Amager. Brygget i samarbejde med Trillium. Trillium, der har syv ud af top 50 på Ratebeers IPA-liste. Det er altså noget af en bedrift. Desværre finder Trilliums øl ikke rigtigt vej til de danske butikker.
Det tætteste vi kan komme er altså dette samarbejde brygget på Amager Bryghus.

Den tilsvarende øl findes også brygget på Trillium. Den hedder SigteBrod og er faktisk lidt højere ratet på Ratebeer. Heller ikke den kan findes i handlen i Danmark.

SigteBroad er – som NEIPA skal være – letdrikkelig. Ved en 3×50 års fødselsdag i september var denne storsælgeren blandt øllene. Et udtryk for, at den kan de fleste li’. Det er ikke nødvendigvis en kvalitet, men så alligevel. Det er altså ret imponerende at ramme så bredt.
Amager Bryghus ved det også selv. De har indstillet øllen til DØE’s “Årets Danske Ølnyhed 2017”.
Ulkløbben kommer DØE i forkøbet og kårer som de første SigteBroad til Årets Danske Ølnyhed 2017.

Bartenderen grebet i at skænke den lækre SigteBroad til sig selvsmiley

Cremet, frugtrig og bitter. Masser af frugt. Eksotisk frugt, grape frugt og harpiks. Uhm! Den smager godt.

Det er blevet til en del flasker SigteBroad i 2017 og det ser ud til, at Amager fortsætter med at brygge SigteBroad. Heldigvis for os 🙂
Tillykke til Amager for IGEN at tage sejren hos Ulkløbben i denne kategori. Sidste gang i 2015 med Batch 1000.Årets bedste ølbar 2017

Årskavalkade Posted on 13 Dec, 2017 11:55:14

Når enden er god, så er alting godt.

I går sad Neis i Chesterfield lænestolen og kårede årets bedste øloplevelse.
I dag går jeg en tur på toilettet:

Årets Bedste ølbar (i Danmark) er Skaal.
Altså iflg. Ulkløbben…
Danske ølbloggere kårer i denne uge “årets bedste…”
Hver dag i løbet af uge 50 kåres “årets bedste…”. Hver dag en ny kategori. I dag er turen kommet til at hylde Skaal.

Ulkløbben besøgte Skaal på Ulkløbben bytur i november. Vi har alle været der før, men denne aften har bytursudvalget sørget for, at der bliver kræset lidt ekstra om os.
Ungstrup serverer øl til smørrebrød og fortæller, hvorfor øllet er parret med maden.
Det kaster lidt stjernedrys over hele seancen og så smager mad og øl ekstra godt.

Smørrebrødet på Skaal er udmærket og øludvalget er glimrende. Masser af danske øl – bl.a. en del fra Ølsnedkeren, Mikkeller, To Øl, Amager og Ølkollektivet: Gamma, Ghost. Også en del udenlandske øl fra bl.a. Jopen, Fourpure, Stone.
-og så er der mere almindelige øl som Jacobsen, Staropramen og Erdinger.
Skaal er et forholdsvis stort sted. Der er masser af haner – 48, der er mad og så er der udeservering om sommeren. Der er en elektronisk øltavle, som også kan ses på mobilen.

Ulkløbben samler appetit til et besøg på Skaal.

What’s not to like? smiley

Ja, egentlig startede det lidt anderledes. Det startede for mig, med at jeg besøgte stedet med familien kort efter åbningen.
Uheldigvis på en dag med Jacobsen Tap Take Oversmiley Ikke så interessant. Altså der var selvfølgelig nye øl, som jeg ikke havde smagt før, men ikke lige noget, jeg gider at lede efter.
Med en placering på Kultorvet må man forvente en blanding af ølligeglade turister og ølnørder (og så en hel del, der falder et sted imellem). Det ser ud til, at Skaal gerne vil danse den balancedans. På mit første besøg var den balance der slet ikke. Det fungerede som et sted, hvor pommes frites blev serveret mere professionelt end øl.
Serveringen var en katastrofe. På en ølbar, der gerne vil være seriøs, skal man kunne svare på helt almindelige spørgsmål omkring øludvalget. Det kunne de ikke.
Masser af elementære bøffer gjorde det til en blandet fornøjelse.
Men allerede næste besøg var der mere styr på det – og nu mærker man, at der personalet er i stand til at servere og vejlede kunderne på en god måde og balancen mellem turist- og ølnørddyrkning er blevet rykket mere mod midten.

Det bliver spændende at følge Skaal.
Kommer vi til at se Tap Take Overs som f.eks. Stone på Taphouse? Ungstrup har forbindelserne til at trække øl til Danmark, som vi ellers ikke ville have set.
Hvor længe inden vi ser en Skaal 2?

Tillykke til Skaal og (del)ejer Ungstrup fra Ulkløbben. Vi er fans. Skaalsmiley.Årets Udenlandske Bryggeri 2017

Årskavalkade Posted on 11 Dec, 2017 15:33:12

Så starter danske ølbloggere offentliggørrelsen af “Årets bedste…” kavalkaden.

Årets Udenlandske Bryggeri for Ulkløbben er: Mikkeller San Diego

Dels har vi i Ulkløbben fået de fantastiske samarbejder med Cigar City Brewing tilbage; Dirac og Bohr – dels har vi fået et væld af superfriske IPA’er fra det Californiske bryggeri.

Er det i virkeligheden et nyt bryggeri?
Det aner jeg ikke. Det er vel bare en forpost for Mikkeller DK (der brygger i Belgien smiley).
Men det gør heller ikke så meget.

Sidste år kårede Ulkløbben Mikkeller til Årets danske bryggeri. I år kårer vi så Mikkeller til årets udenlandske bryggeri. Så modige er vi. Se selv:

“Yells at Clouds”, “Murky Tyson”, “Carton of Haze” og endnu flere hazy IPA’er. Bliv endelig ved at producere dem og sende dem friske til os i DK. Så er vi også friske.smileyBRLO Brwhouse

Ølbarer Posted on 10 May, 2017 11:59:50

For tidligt. De åbner først kl. 12:00 og vi er der fem minutter inden.

Ulkløbben er kommet frem fem minutter i åbningstid. Vi glæder os!

Så er man da ivrig. Og det ser cool ud udefra. Container på container stablet og ved siden af hinanden og så bygget sammen.

BRLO Brwhouse. Container på container. Bemærk vejret smiley.

Vi har booket bord til Ulkløbben til spisning samt smagning og så har vi booket til en rundvisning kl. 14:00.
Vi er på BRLO Brwhouse. Det hedder det. Ulkløbben elsker den slags stavningsmiley.

Vi har gået derhen (Nogen snød lidt og tog taxi det sidste stykke), så vi er tørstige.
Vi skynder os at bestille en BRLO Pale Ale til hver. Nøj, hvor er den god. Vi giver den 8,4 på vores 10-skala.
Er det bare på grund af gåturen, at vi er ekstra tørstige?

Halvvejs ned i den lækre BRLO Pale Ale, så kan vi bedre overskue det hele.
Det er et super cool sted. Råt og meget berlinsk. Masser af pladser uden for, men i dag er det koldt og regnvejr.

En af ejerne træder ind af døren. Stadig med overtøjet på går han til vores bord og byder os velkommen. Han er lidt skræmt over, at have fået besøg af Ulkløbben, men han er også spændt. Vi beroliger ham med, at vi også giver karakterer til dårlige steder 😉
Smalltalk og høflighed. Det er da sådan, man behandler sine gæster.

Vi bestiller mad – det er delemad det hele. Og så bestiller vi flights En flight med fem glas á 15 cl koster 8€. Det er altså billigt. Og så er det den flotteste flight jeg har set.

Super flotte glas og “flightbrædt”

Maden er super flot. Vi bestiller lidt ekstra kød og der er nok til syv sultne mænd. Det er flot og det smager forrygende.

Dele af de flotte serveringer.

Vores flight er også god, men knap så skarp som maden.

Steamworks, Salty Caramel Porter (7,1)
Kehrwieder/Buddelship, Senatsbock (7,4)
BRLO, Brazilian Blowout (8,0)
Buddelship, Mr. B (8,0)
Brewbaker, Berliner Framboise (6,7)

Ulkløbbens karakterer (på 10-skala) i parantes.
Jeg er selv gladest for Buddelships NE IPA, der er dejlig frugtig, men BRLO’s Red Ale med chili – Brazilian Blowout scorer altså lige så højt.

Så er det tid til rundvisning. En medrivende rundvisning af vores irske (!) vært. Et 20 Hektoliter anlæg i containerne på en lejet grund. Lejemålet udløber allerede om nogle få år, så der kigges efter et andet sted at stille containerne og bryggeriet. Det skal selvfølgelig stadig være i Berlin.

Vi smager BRLO direkte fra tanken. Det er en oplevelse – specielt når vi lige har fået den på fad. Den er friskere, men har måske endnu ikke samlet sig helt. Lidt mere tyndbenet og stadig ikke carboneret nok. Men stadig et dejligt glas frisk øl.

Vores vært skænker frisk Pale Ale fra tanken.

Rundvisningen afsluttes med smagning af fire af BRLO’s øl.

BRLO, German IPA (7,1). En IPA på tysk malt og humle. Amerikansk inspireret, men afdæmpet. Udmærket.
BRLO, Red Ale (7,1). Basis øllen i Brazilian Blowout. Den blev faktisk bedre af lidt chilismiley.
BRLO, Helles (6,9). Dejlig frisk øl med masser af kornsmag.
BRLO, Baltic Porter (6,7).

Efter rundvisningen og smagning er vi tilbage til vores bord. Når man har booket bord, er det nemlig for hele dagen!

Vi skal have en flight mere.

Stone, Coffee Milk Stout (7,9).
BRLO, 2xIPA, (8,4).
Maryenstadt, Wunder Bar (7,1).
BRLO, Weizen My Ass (6,3).
To Øl, Brett and Butter (5,7).

BRLO 2xIPA er glimrende og højdescorer i denne flight. To Øl scorer overraskende lavest på denne tur (lige bortset fra et par Vagabund øl). Mærkeligt nok har jeg smagt den tidligere og der var den glimrende.

16 forskellige øl har vi smagt her. Nu er det videre til Vagabund (læs om Ulkløbben hos Vagabund her).

Skilt på BRLO.

Men først skal vi bedømme BRLO som sted. Ulkløbben giver BRLO 8,9 og BRLO ender dermed som det næsthøjest bedømte sted i Berlin.
Et super fedt sted. Det er et must-visit i Berlin. Maden er fremragende, øllet er godt og så er alle bare imødekommende og hjælpsomme.Stone Brewing World Bistro & Gardens Berlin

Ølbarer Posted on 08 May, 2017 07:58:37

-eller bare Stone Berlin.

Ulkløbben indtager Stone Brewing World Bistro & Gardens Berlin

Det starter ikke for godt.

Altså det starter selvfølgelig med annonceringen af, at Stone åbner et bryggeri med restaurant i Berlin.
Det lyder som noget, der er en tur værd.
Det skal vi. Vi er hurtigt enige om, at en tur til Stone skal prøves.

Så det hele starter vel med, at vi glæder os. Så begynder det at gå lidt ned af bakke.
Men ender det alligevel lykkeligt? Det må du læse videre for at finde ud af…

Jeg skynder mig, at booke billetter til rundvisning på bryggeriet.
Det skal være en engelsk rundvisning.
Jeg surfer rundt på Stone Berlins hjemmeside. Bliver lidt lækkertørstig over tap list. Finder siden, hvor jeg kan booke. Booker til Ulkløbben – 7 personer. Sådan.
Ikke længe efter dukker der bekræftelse op fra Stone Brewing, Escondico. Der er booket syv pladser til en rundvisning på bryggeriet i Californien!
Lidt skriveri med Californien og jeg får mine penge igen.
Så kan jeg prøve igen. Jeg kan simpelthen ikke finde siden, hvor man booker en rundvisning i Berlin. Altså, der er en side, men når jeg forsøger at booke, så bliver jeg spurgt om det er til frokost eller aftensmad. Jeg prøver at booke til aften og får svaret, at der ikke er et ledigt bord!
-Det kan da ikke passe.
Jeg vælger at skrive til Stone Berlin på mail. Venligt og hurtigt svar. Der er nu booket en bryggeri rundvisning på engelsk. 3€ pr. mand:-)
Jeg booker også bord til syv umidelbart efter rundvisningen.
Nå, ikke så imponerende en hjemmeside. Tjek det selv ud. Det er noget roderi.

-og så er vi der lige pludseligt.
Altså ikke helt lige pludseligt, for Stone World Bistro & Gardens ligger altså langt fra Berlin Mitte. Sådan ca. 45 minutter i taxi.
Men vi er der – og det er vildt. Det er først og fremmest vildt stort. Så er det også vildt flot. -og egentlig også vildt tomt.
Vi er der to dage i træk. Torsdag og fredag. Fredag er der langt flere end torsdag. Vi får at vide, at der er booket 200 sæder i restauranten om fredagen. MEN der er altså 800 at tage af.
Det giver en fornemmelse af masser af plads.

Masser af ledige borde´(og cykler!) i restauranten

Vi har jo booket til engelsk rundvisning. Det viser sig, at bookningen er helt forkert. I deres booking plan står vi opført til at skulle på to rundvisninger samme dag. Begge på tysk 🙁 Der er dog ikke noget problem i at ændre det på stedet.
Rundvisningen tager os først uden for bryggeriet for at se alle bygningerne, der hører til. Imponerende store arealer udendørs, der varsler godt for øl og mad i solen – når det er årstid for det.

Her kunne Ulkløbben godt sidde en sommerdag.

Den store restaurant med sidebar. Selve bryggeriet. Merch store. Der er plads nok. Der er tænkt på det hele.
Selve bryggeriet er som bryggerier jo er – noget med nogle ståltanke. Et “lille” forsøgsanlæg med 1000L kapacitet. Mange danske bryggerier drømmer sikkert om kapacitet i den størrelse, men her er det altså bare et forsøgsanlæg.
Bryggeriet har en kapacitet på 10.000L. Nok til at forsørge Europa med frisk humlet øl. Og mon ikke det snarere er det, de ønsker end at fylde restauranten? Altså det primære er at hælde øl ud til hele Europa. Det sekundære er at servicere øldrikkere på stedet.

Efter rundvisningen får vi en lille smagning. Tre Stone øl: IPA, Cali-Belgique og Arrogant Bastard Ale. Alle friske fra bryggeriet. Det kan smages.

Ulkløbben introduceres til ølsmagning smiley

Restauranten byder på et glimrende menukort. Snacks og rigtigt gode retter. Vi spiser der to gange og er mætte og tilfredse.

Glimrende mad på Stone Berlin. Ølbraiseret okse serveret i ølkrus!?!

Service er glimrende. Her køres amerikansk stil. Like it or not, men du kender deres navn og de fikser, hvad du har af udfordringer. Om det så er at stille op til foto shoots med Ulkløbben.

Øllet? Det handler også om øllet. Det er godt. Det er friskt. Vi lander i “Celebration of Dank” en IPA festival og så er der masser af frisk IPA.
Vi tager flights af fem øl – 15 cl hver – til kun 10€. Det er altså noget andet end danske priser.

En IPA flight…

Dagen efter er festivalen overstået og hvad er der så på de ca 50 haner?
De 50 haner er dækket af ca. halvdelen med Stones egne øl og ca. halvdelen andre kendte bryggerier; som Evil Twin, Siren, To Øl og også nogle tyske som Heidenpeters, Vagabund og BRLO.

Der er stadig masser af IPA. Det er måske eneste anke ved stedet. Det er svært at få dækket Imperial Stout behovet. Flaskekortet er meget lille og stadig ikke særligt sort.

Ulkløbben giver karakterer (10-skala) til steder og øl på denne tur.
Vi smager i alt 17 øl på bryggeriet.
Der er ikke så meget tvivl. Stone Brewing World Bistro & Gardens Berlin får et samlet 10-tal. (seks gange 10 og et enkelt 9). Så endte det jo lykkeligt, pyha 🙂
Der er ikke så meget at sige. Stone er et besøg værd, hvis du er i Berlin. Og hvis du bare sidder hjemme i Danmark, så er det egentlig også en tur værd 🙂 Go!

“Det er IKKE en djævel, men en gargoil” har man lært at sige, når man er ansat på Stone.And Then We Take Berlin

Rejser Posted on 12 Apr, 2017 13:53:48

Ulkløbben til Berlin…

Stone har åbnet i Berlin. Så åbner Ulkløbben også Berlin.

Torsdag d. 20. april går det løs.

Hvis du vil læse detaljerne om turplanen, så kig her:

Planen er opdateret tirsdag d. 18. april.

Hvis du er med på turen, så lær den udenad (den er lettere opdateret) og spis den såsmiley.

Mon ikke man kan følge vor færden på Facebook?Hvem kan li’ øl i Ulkløbben?

Om Ulkløbben Posted on 11 Apr, 2017 10:58:46

Mads: “Michael kan ikke give et 10-tal til en øl”.

Noget af en påstand. Holder det? Jeg må tjekke det ud.
Heldigvis, så har vi jo givet karakter til en stor del af de øl, vi har smagt i Ulkløbbens levetid.
En karakter på skalaen 1-10. Ganske simpelt. Skulle man tro.
Men helt så let er det alligevel ikke.

Nå, alle karaktererne kan man se her: Smageliste

Hvad får jeg så ud af tallene??

Jo, for det første, så har Michael jo givet 10-taller. Hvor mange? 4!
Er det mange eller få? Det venter vi lige lidt med.

Hvilken øl har vi smagt flest gange?

Det er Brooklyn Brewery, Black Chocolate Stout. Vi har smagt den fire gange.
To gange hos Morten (!) og en gang hos Jesper, hvor den både var i glasset og isen var lavet på den. Isen scorede højst med 7,6. Vi glemte vist at bedømme den de andre gange?

Hvad er den bedste øl, vi har smagt?

Det er Hoppin’ Frog, DORIS the Destroyer. Rent 10-tal. Det eneste i klubbens historie.
Lige i hælene med 9,9 er Nøgne Ø, Dark Horizon 5th Edition.

Hvad er den ringeste øl, vi har smagt?

Suverænt S:t Eriks & Mathias Dahlgren Svenska smaker x 4 (Fjällkvanne).
Erik er vild med S:t Eriks (!) og serverede fire afsindigt ringe øl i en serie, der ellers så meget eksklusiv ud. Den med Fjäkvanne (?) var ringest. 1,7 i snit blev det til. Udrikkelig var dommen.

Hvem serverer det bedste øl?

Hvilken vært har sørget for det højeste samlede gennemsnit?
Det har Frank og Sonni. Med samme gennemsnit 7,6.

Hvem serverer det værste øl?

Det gør Henrik. 6,0 i snit har øllet fået til hans smagninger.
Næste medarbejderudviklingssamtale bliver op af bakke, Henriksmiley.

Værternes gennemsnitskarakter

Frank 7,6
Sonni 7,6
Mads 7,0
Jesper 6,9
Michael 6,7
Morten 6,7
Ole 6,5
Henrik 6,0

Hvem kan bedst lide øl?

Det kan Mads. Mads giver i gennemsnit 7,6 til øllet. Ahmmm, det smager godt, ik’ Mads? smiley
Jeg havde troet, at det var Ole, men Frank og Ole ligger begge på 7,0 og er altså et helt halvt point efter Mads.

Hvem kan mindst lide øl?

Det kan Michael. Synd, Michael. Vil du ha’ lidt sukker i? Men Henrik, du skal ikke grine. Du ligger lige i røven af Michael med 6,5. Sonni, grinte du også? Du kan tage Henrik i hånden.

Liste over medlemmernes gennemsnitskarakter

Mads 7,5
Frank 7,0
Ole 7,0
Morten 6,9
Jesper 6,8
Sonni 6,5
Henrik 6,5
Michael 6,4

Hvem har givet den laveste karakter?

På en skala fra 1-10 har vi alle givet et 1-tal.
Nå nej. Mads har aldrig mødt så ringe en øl, så hans laveste er et 2-tal.
-og så nævnte jeg, at det måske ikke er så simpelt alligevel…
…Michael har givet et 0 (!?!)
Til Stronzo Cognac Badger. En øl, der ellers får 7,3.

Og nu må vi til det:

Giver Michael aldrig 10-taller?

Nej, det gør han næsten ikke. i fire ud af 605 smagninger falder der et 10-tal host Michael. Det svarer til 0,6%.
Det er faktisk ikke længere siden end oktober 2016, at Michael gav et 10-tal. Det var til en øl, han selv serveredesmiley.
Mads derimod kaster omkring sig med dem. 11,3% af tilfældene. Mads hold lige lidt igen. Vi andre vil også have dine smagsløg.

Mads 17/151 => 11,3%
Ole 69/625 => 11,0%
Morten 44/627 => 7,0%
Henrik 42/629 => 6,7%
Sonni 15/485 => 3,1%
Jesper 26/629 => 4,1%
Frank 1765 => 1,5%
Michael 4/605 => 0,6%

Hvor svært kan det være?

Så svært:Formandens Beretning for 2016

Medlemsmøder Posted on 03 Jan, 2017 14:37:11

Endnu et dejligt ølår, hvor vi har mødtes og kloget os på det gode øl.

Aktiviteter

Medlemsmøder

Vi fik afholdt tre medlemsmøder i 2016 og det er helt som vi har lovet hinanden.


Generalforsamling og Medlemsmøde i februar hos Morten

Generalforsamlingen gav gode kommentarer. bl.a.

-Vi skal blive bedre til at skrive referat af medlemsmøderne.

-Vi skal undersøge om vi kan få et cvr. nr. til når vi afholder smagninger

Vi er ikke rigtigt nået i mål med de to punkter. Det må vi lige tage op igen.

Medlemsmødet bragte masser af fantastisk øl.

Hele Ugly Duck/De Molen fadlagrede serie af Nothing but Trouble, flere spanske – også sure, Hoppin’ Frog (BORIS og Doris) o.m.a. lækkert. Et orgie i surt og Imperial.

Medlemsmøde i marts hos Mads

Mads holdt sin dåb med et brag. En aften med fadlagret øl som tema.

Vi kom igennem Nørrebro Bryghus serien af (alt for) gamle øl og derudover et hav af først og fremmest Mikkeller fadlagrede. Topkarakter blev dog givet til Reforged fra Alesmith.

Selvfølgelig blev der lige skubbet lidt snaps ind – også en brygget på petroleum?

Medlemsmøde i oktober hos Michael

Dejlig øl, indlagt konkurrence – hvem kender Michael bedst – som vi selvfølgelig lod rookie Frank vinde;-)

Præmien – en lækker Stillwater G13 – blev heldigvis delt på stedet.

Fransk øl fra Brasserie D’Oc, der var rigtigt ringe. Brewdog på dåse og Founders IIIPA huskes som bedste øl, men hvor er referatet?

Bytur i september

Arrangeret af Mads os Sonni, godt gået drenge.

Start på Rådhuset. Ned i kælderen til smagning med Boxbeers. Kun surt og Imperial Stout. Wauw. Der var gode øl der.

Spisning på Banksia med ølparing til maden. Afsted til Koelschip for at drikke ultragammel Geueze Belle-vue og så lidt bonus på Mikkeller & Friends.

Altså tre medlemsmøder og en bytur. Lige som det skal være.

Medlemmer

I 2015 bød vi velkommen til Mads, der har bragt nyt med sig. I 2016 bød vi så velkommen til Frank.

Frank har vel stået på sidelinien et stykke tid. Ved generalforsamlingen får Frank sin ilddåb ved at afholde medlemsmødet. Jeg er sikker på, at vi bliver lige så glade, som vi plejer 🙂 Spændende hvad Frank byder på.

Vi er nu otte medlemmer og det kan jo være, at det kommer til at give lidt problemer med at finde mødedatoer.

Mon ikke vi lykkes med det?

Festivaller

Selvfølgelig er vi med ved CBC i maj. Denne gang to sessioner og det var så stor en succes, at det skal vi også i 2017. Det er en stor post på budgettet, men det er godt.

DØE’s Ølfestival missede vi som klub. Der var andre private arrangementer, der kom i vejen, men flere medlemmer var dog alligevel til festival og meldt om lige så gode tider som sædvanlig. Mon ikke, at vi er tilbage i 2017?

Så dukkede en ny festival op. En konkurrent til DØE? Copenhagen Beer & Whiskey Festival.

Vi blev inviteret af arrangøren og fik lidt rundtur, lidt ekstra øl og lidt ekstra indsigt i festivallen.

Det var udmærket. Til gengæld var der ikke mange andre, der havde fundet vej og det var mærkeligt at vandre rundt i den stort set tomme Forum. De tilbage næste år i september. Vi skal finde ud af om vi er med igen.

Blog invitationer.

Som ved Copenhagen Beer & Whiskey Festival, så får vi af og til invitationer fordi vi blogger om øl.

I april måned fik vi en invitation fra Beermaze.com, der tilbød os gratis øl mod, at vi skrev om de øl, vi fik.

Det blev vi enige om at sige nej tak til. De virkede useriøse og vi var enige om, at vores brand er mere værd end en smule øl. I øjgeblikket (d. 3. januar 2017) står der på deres hjemmeside: “Beermaze er under stor ombygning og vi vender tilbage i slutningen af november. Vi glæder os til at se jer.” !?! Vi gik nok ikke glip af det store der.

Vi har fået flere invitationer. Den mest interessante er nok Stone Brewing Tap take over på Taphouse. 62 haner med glimrende Stone øl og en interessant samtale med Greg fra Stone. Desværre har vi ikke fået blogget om den event.

Afholdelse af smagninger

Vi har afholdt en enkelt smagning for Rema1000 købmænd i januar. Pengene for den smagning røg i opsparingen.

Blog

Danske Ølbloggeres kåring af Årets Bedste…

I december måned deltog vi i Danske Ølbloggeres kåring af årets bedste i fem kategorier. Vi delte opgaven med at skrive mellem os og vi prøvede så godt som muligt at afstemme vinderen i hver kategori inden skrivning.

Det er sjovt at være med. Det giver en masse trafik på Facebook, Blog og hjemmeside.
Her er statistikken fra december på vores hjemmeside:

Nå ja og så kårede vi Mikkeller i den store kategori, som er Årets Danske Bryggeri. Tillykke til Mikkeller igen.

Blogindlæg

Vi har fået skrevet 17 indlæg på bloggen i år.

22 indlæg i 2015. 38 i 2014 og 49 i 2013

Tendensen er ret klar.

Er vi klar til at tage skridtet og lukke bloggen? Eller skal vi forsøge at live den lidt op og som minimum skrive om alle de arrangementer, vi deltager i?

Facebook

Her er der mere liv. Jeg kan ikke finde ud af at opgøre, hvor mange indlæg vi har, men jeg er ikke i tvivl om, at det er en del af vores ansigt udadtil. Måske vi skal sætte lidt system i skrivningen der? Eller skal vi bare lade dem, der har lyst og tid drive det?

Kan det opsummeres?

Hvis jeg skal opsummere det, så lignede 2016 i Ulkløbben vel en del tidligere år. En slags mellemår. Året efter Bruxelles turen og året inden Berlin turen.

Men er det ikke også det, vi søger? Hygge og godt øl med dem, vi kender? Eller skal vi stile efter noget mere?

Året 2017

Klubtur

Vi har fået aftalt en klubtur i april til Berlin. Det bliver godt at komme afsted igen.

Vi skal have aftalt, hvordan vi kommer frem, hvor vi skal bo, hvad programmet skal være osv.

Klubtøj

Vi har optaget nye medlemmer og mangler fælles klubtøj. Jeg tænker, at det denne gang bliver for egen regning.

Vi skal diskutere en ramme og hvad vi har brug for.

Hvordan bliver 2017?

Det bliver GREAT med jer gode ølvenner. Skål i godtøl.smileyIndkaldelse til Generalforsamling 2017

Medlemsmøder Posted on 02 Jan, 2017 08:04:23

Generalforsamling 2017

afholdes d. 6. januar 2017, kl. 17:30, hos Frank

Dagsorden er som følger:

1. Valg af referent

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Kassererens beretning

5. Fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår

6. Fastlæggelse af tilskud til Medlemsmøder

7. Indkomne forslag

8. Valg til bestyrelsen

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Husk, at kun medlemmer, der rettidigt har betalt kontingent, har stemmeret.
/Formanden
Jesper HammerstrømOpsummering af Årets Bedste… 2016

Årskavalkade Posted on 18 Dec, 2016 00:25:39

//Redigeret d. 19. december 2016. Personer, der tæller bedre end jeg, har gjort opmærksom på, at Årets Danske Bryggeri er Amager Bryghus med fire stemmer mod Dry & Bitter Brewing Companys tre stemmer. Indlægget neden for er redigeret i overensstemmelse med dette.//

Så har danske ølbloggere afholdt årets bedste… i fem kategorier.
14 deltagende blogs. Nogle hver dag – andre i mindre omfang.
“Traditionen” startede i 2015 og er fortsat i år. Hver blog giver et bud og beslutter selv, hvordan de vil forvalte de fem kategorier.
Nu er ugen så gået med en ny kategori hver fra mandag til fredag.
Jeg vil lige kort opsummere og konkludere, hvis der er noget at konkludere.

Først Konklusionen:
Årets udenlandske bryggeri er svensk. Det er tæt mellem Stigbergets Bryggeri og O/O Brewing (der vist dele brygger). Omnipollo, Beerbliotek og Brewski nævnes også.
Hvorfor svensk? Fordi, det er der, det sker i øjeblikket. New England Style IPA fra Stigberget og O/O, som kan fås frisk i Danmark. Yessmiley!

Årets ølbar:
11 deltagende blogs i denne kategori. 10 forskellige barer nævnes. Det er vist udtryk for en god bredde? Eneste Bar med to stemmer er Mig & Ølsnedkeren i Århus. Vinderen må være dem, der går på bar smiley.

Årets ølnyhed:
Her vandt Amager Bryghus, Batch #1000 klart sidste år. Mange stemmer. Men i år er der ingen øl, som har fået to stemmer.
I år er ni af vinderne danske.
Men Ulkløbben fandt ingen danske øl værdige til titlen. Der er har været meget godt i løbet af året fra danske bryggerier, men ikke noget i nærheden af at være godt nok til at vinde denne kategori. Ingen Batch #1000 i år.
Hvad har de danske bryggerier lavet i år, mens svenskerne har smidt fantastisk øl på markedet?

Årets Danske Bryggeri:
Dry & Bitter Brewing Company får tre stemmer. Amager Bryghus tager stikket hjem med fire stemmer..
Amager af den indlysende grund, at de gennem en årrække har været et af Danmarks absolut bedste bryggerier – og så giver de sig tid til bloggerne – det tæller også en del smiley.
Tillykke Amagersmiley.

Hvad giver det bloggerne?
Hvad får vi ud af det som bloggere?
Øget trafik på Facebook og hjemmeside. Ingen tvivl om det.
En sjov indsigt de andre bloggeres verden.
Og så giver sådan en Årets… en lejlighed til at vi selv reflekterer lidt over, hvad der er sket og hvad der har været godt.

Her er opsummeringen:

1. Kategori – Årets Udenlandske Bryggeri
Beertalk – Uneticky Pivovar
Dude Beering – Trilium, Lervig og Brauhaus Bevog
Durst – Brasserie de la Senne
HopDaddy – Beerbliotek
Humle & Mad – Fonta Flora
Højt Skummende
Levemand
Ousen om øl – Stigbergets Bryggeri
Rock on Beer – Stigbergets Bryggeri, Omnipollo, Brewski
Rookiebeers – Stigbergets Bryggeri
Stovt – Olle Andersson (O/O Brewing og Stigbergets Bryggeri)
Traveling Cicerone – Brew by Numbers
Triplealeheads – O/O Brewing
Ulkløbben – Omnipollo

2. Kategori – Årets Øloplevelse
Beertalk – 3 Fonteinen, Zenne y Frontera
Dude Beering – Debut som eksamineret øldommer
Durst – De 12 Årstider
HopDaddy – Randers og Raasted Bryghus
Humle & Mad – besøg på Malduguns
Højt Skummende – Stone Tap Take Over på Taphouse
Levemand – Privat smagning på Goboat
Ousen om øl – DØE Ølfestival
Rock on Beer
Rookiebeers – Buxton & Omnipollo, yellow Belly Sundae
Stovt – Stovt.dk
Traveling Cicerone – Stone Brewing (Berlin)
Triplealeheads – Maj måneds festivaler mm.
Ulkløbben – CBC 2016

3. Kategori – Årets Årets Ølbar
Beertalk – Himmeriget
Dude Beering – Kompasset
Durst – Koelschip
HopDaddy – Mig & Ølsnedkeren
Humle & Mad – Mig & Ølsnedkeren
Højt Skummende
Levemand – Frederiksberg Ølbar
Ousen om øl – Christian Firtal
Rock on Beer
Rookiebeers – Basement Beer Bar
Stovt
Traveling Cicerone – Penyllan Bar & Kitchen
Triplealeheads – Dunkbar
Ulkløbben – Banksia

4. Kategori – Årets ølnyhed
Beertalk – Artezan Samiec Alfa BA
Dude Beering . Ghost Brewing, Razor Blade
Durst
HopDaddy – Lindemans/Mikkeller – Spontanbasil
Humle & Mad – BRAW – Rye so serious
Højt Skummende – Det Lille Bryggeri, The Stay Puft
Levemand – Amager Bryghus, Linda – The Axe Grinder
Ousen om øl – Ebeltoft Gaardbryggeri, Wildflower IPA
Rock on Beer
Rookiebeers – Amager/Fonta Flora, The Lady of Cofitachequi
Stovt – Thisted/Mikkeller, Beer Geek Limfjordsporter
Traveling Cicerone – Beer Here, Black Luck og Alefarm, Kindred Spirits
Triplealeheads – O/O Brewing, Narangi
Ulkløbben – Omnipollo, Noa Pecan Mud Cake – Double Barrel

5. Kategori – Årets Danske Bryggeri
Beertalk – Dry & Bitter Brewing Company
Dude Beering – Amager Bryghus
Durst – To Øl
HopDaddy – Jesper Petersen (Randers og Raasted Bryghus)
Humle & Mad – Amager Bryghus
Højt Skummende – Det Lille Bryggeri
Levemand – Amager Bryghus
Ousen om øl – Alefarm Brewing
Rock on Beer
Rookiebeers – Amager Bryghus
Stovt – Dry & Bitter Brewing Company
Traveling Cicerone
Triplealeheads – Dry & Bitter Brewing Company
Ulkløbben – MikkellerÅrets Danske Bryggeri 2016

Årskavalkade Posted on 16 Dec, 2016 08:09:10

Årets Danske Bryggeri er Mikkeller.

-altså iflg. Ulkløbben.

Vi tager tråden op fra i går, hvor vi kårede årets bedste nye øl.

Den smagte vi på Copenhagen Beer Celebration 2016, der i tirsdags blev kåret af Ulkløbben til årets ølbegivenhed.

Mikkeller er det ikke ham hipsteren med skægget, der helst bare vil optræde i medierne?

Jo jo. Eller nej.

Mikkeller er først og fremmest et bryggeri. Et bryggeri, der kort efter Ulkløbbens start sendte Beer Geek Breakfast ud til vore overrumplede ganer. Kan man det? Kan man brygge så fantastisk øl?

Siden har vi været fans.

Men man bliver jo ikke Årets Danske Bryggeri 2016 på en øl brygget i 2005.

Mikkeller er Årets Danske Bryggeri fordi Mikkeller bliver ved med at begejstre Ulkløbben år efter år.

I år har vi fået Koelschip og Mikkeller & Friends Bottleshop i Torvehallerne.

-og så har vi igen fået CBC. I nye og større omgivelser. CBC, var det ikke…?

Jo, det var Årets Øloplevelse for Ulkløbben.

I et år, hvor vi egentlig ikke har været væltet bagover af danske øl, er det altså ikke øllet, der har gjort det, men aktiviteterne og stederne.

-kan man virkeligt sige, at det har været et sløjt år for dansk øl?

Ja det kan man. Specielt så langt nede i en tekst, som alligevel kun læses af Ulkløbbens medlemmer. (Stik lige en kommentar, hvis jeg tager fejl.)

Men der er altså noget om det. Jo, der har været masser af glimrende danske øl, men ikke rigtigt nogen helt store stjerner – Ingen Mikkeller, Beer Geek Brunch Weasel eller Amager Batch 1000 (og så er jeg jo selvfølgelig også begrænset af, at det er øl, indtaget i Ulkløbben regi, jeg udtaler mig om).

Var der andre kandidater til titlen? Ja, der var.

Amager Bryghus (Årets Danske Bryggeri 2015 i Ulkløbben) for deres evigt høje bundniveau, for deres Amar’kanerdag og for at invitere Ulkløbben til at overvære brygningen af Linda – The Axe Grinder, der dermed bliver en af årets mest interessante øl for Ulkløbben.

To Øl for at åbne Brus og Spontan

Men stadigvæk, så stræber Mikkeller og ikke mindst CBC højest.

2012 – Un Mare di Birra. Ulkløbben er på ølcruise mellem Rom og Barcelona.
Italienske “ølguru” Kuaska kalder Mikkellers øl for Disney øl. Karikerede og “falske”.
Ulkløbben i forsvar for retten til Disney øl. Det er vist blevet lidt sent på natten 😉

I Ulkløbbens verden er Disney øl noget positivt. Vi tager gerne en tur i Mikkellers forlystelsespark.

Tillykke til Mikkeller, Årets Danske Bryggeri 2016.Årets Nye Øl 2016

Årskavalkade Posted on 15 Dec, 2016 07:55:22

Omnipotens: almagt, betegner inden for psykoanalysen barnets indbildte forestilling om, at det alene ved tankens kraft kan realisere sine ønsker. I den normale udvikling overvindes forestillingen om jegets omnipotens, men den kan beholde sin styrkeposition i psyken, fx i troen på en guddommelig almagt.

Ole Andkjær Olsen: omnipotens i Den Store Danske, Gyldendal


Pollo: Spansk for kylling

Jesper, ferie på Mallorca

Sammensat Omnipollo…?

En slags kreativt kaos i blandingen af barnlig forrestilling og den forvirrede kyllings manglende koordinering.

Eller

Svensk for hamrende god øl

Vi er i gang med at kåre “Årets…”

Sammen med andre danske ølbloggere giver Ulkløbben sit bud på “Årets…” i fem forskellige kategorier.

Vi har hidtil kåret Årets Udenlandske Bryggeri, Årets Øloplevelse og Årets Ølbar.

I dag kårer vi Årets Nye Øl – og vinderen er Omnipollo Noa Pecan Mud Cake – Double Barrel.


Årets nye øl – valgt ved afstemning i Ulkløbben – er fra Årets Udenlandske Bryggeri, som vi kårede i mandags. I dag er det formanden, der har været skribent, men stemmen er altså Ulkløbbens.

Omnipollo.

Svenske Omnipollo. Men der er ikke meget traditionel svensk over det her bryggeri og årets øl er vel ved at være så langt ude på overdrevet, som man kan tage en øl.

Ulkløbben fedter ikke rundt i tøsede modebølger som f.eks. Berliner Weisse. Næh, Nej. Stik os en 11% Imperial Stout brygget med med drømmen om at lave en kage. Og det gør Omnipollo så.

“When I was 12 I dreamed of becoming a pastry chef. Call this a creative outlet. Thick, rich and excessively decadent, this beer aims to bring back childhood memories.”
Henok, brygger og medejer på Omnipollo.

Vi kendte jo den “almindelige Noa”. Altså den, der skal smage som kage.

Årets nye øl har så lige fået lov til at ligge på to forskellige fade; Islay og Cognac. Det har ikke gjort den ringere eller mindre kaget. Massivt sød, masser af nødder, ristede toner, Bourbon, cognac, Chokolade, karamel…

Den bløde karbonering hjælper kun med til kageindtrykket.

Ulkløbben er solgt. Det er til CBC, vi har smagt den. Netop CBC blev tirsdag kåret til årets øloplevelse i Ulkløbben. Det hele hænger sammen. Kan CBC også føre til kåringen af årets danske bryggeri i morgen?

Det må du vente med at se, så log ind samme sted i morgen og tjek årets danske bryggeri i Ulkløbben.

Skal det til sidst ikke lige nævnes, at vi også havde en anden svensker i tankerne. Øllen IndexOutOfBounds fra svenske Nerdbrewing fra Malmø. Mulato udgaven. Altså Mulato chili. En 11,6% Oak Aged Imperial Vanilla Stout med Mulato Chili.

Årh, vi elsker øl med lange navne. Lige netop nok chili til at give noget interessant til en i forvejen super lækker øl. Nå, men ikke denne gang.

Tillykke til Omnipollo med en dobbelsejr hos Ulkløbben.Årets Øloplevelse

Årskavalkade Posted on 13 Dec, 2016 08:18:23

Når man sidst på året sidder sammen med familien og snakket om hvad der har
været årets store oplevelser, så byder alle familiemedlemmer som regel ind med
både fælles oplevelser og oplevelser, der er opnået udenfor familiens trygge
skød. Sådan har vi det også i Ulkløb-familien. Vi har hver især haft nogle store
øloplevelser og i takt med at vi vokser og vokser – i medlemsantal, ikke i
bæltestørrelse! – så får vi også flere og flere oplevelser hver for sig eller i
mindre grupper af vores familie.

Personligt var en af mine store oplevelser i 2016 at løbe flere løb for
Ulkløbbens løbeklub – Ulkløbben Running Club. Og i forbindelse med min
deltagelse i de løb, har jeg set hvordan øl stille og roligt er begyndt at vinde
ind hos løberne som et alternativ til diverse sukkerfyldte energidrikke efter
man er kommet i mål. Bevares, man bliver som løber stadigvæk præsenteret for
meget lavalkoholøl, der smager kedeligt eller har en underlig bismag og derfor
var min glæde stor, da jeg efter at have fuldført Copenhagen Half Marathon i
september spottede et telt fra Mikkeller i Runners Zone. Her serverede de et
special batch af deres løbeøl fra Mikkeller Running Club. I det hele taget er
øllet ved at vinde indpas i sporten, hvor specielt lavalkoholøllet bliver
benyttet i forbindelse med restituering.

Men som familie havde vi én stor oplevelse som også står meget højt hos os
individuelt – Copenhagen Beer Celebration 2016 i Øksnehallen, hvor vi deltog i
to sessions, en fredag og en lørdag. Allerede inden billetterne blev sat til
salg var der hektisk mailaktivitet, der blot voksede og voksede i dagene op til
åbningen af billetsalget. Og indrømmet, vi var en anelse spændte på om
flytningen af CBC fra Østerbro til større lokaler på Vesterbro ville have
betydning for afviklingen af arrangementet. Det fungerede glimrende – der var
godt med luft mellem folkene og der var masser af gode bryggere!

Copenhagen Beer Celebration – fremover Mikkeller Beer Celebration Copenhagen-
samler så mange af verdens bedste bryggere og verdens bedste øl, at man føler
sig som et lille barn, der bliver sluppet løs i en slikbutik. Jeg nævner bare
nogle få af bryggerierne, der var repræsenteret til CBC16 og som vakte stor
begejstring i Ulkløbben:
Westbrook Browing Co., Way Beer, The Rare Barrel, Prairie Artisan Ales, Omnipollo (som den skarpe læser vil huske, at vi kårede til årets udenlandske bryggeri), Mikkellers egne øl, Magic Rock Brewing, Cycle Brewing Company, Crooked Stave Artisan, Cigar City Brewing, Angry Chair, Three Floyds Brewing og jeg kunne blive ved og ved.

Det lineup, der var ved CBC16
var helt sindsygt og jeg måtte virkelig begrænse mig selv for ikke at blive
pattestiv inden jeg fik smagt alle de øl jeg gerne ville nå at smage. Det blev
til 50 øl den første dag og 60 øl på andendagen – fuldstændig vildt! Da jeg
sammen med resten af Ulkløbben forlod CBC16 om lørdagen var det med en fælles
følelse af lykke. Sjældent har vi oplevet så meget god øl samlet på ét sted – og
vi har ved gud været igennem rigtig meget god øl i 2016.

Thumbs up til Mikkel og resten af holdet bag CBC fra os i Ulkløbben – vi
har særdeles høje forventninger til Mikkeller Beer Celebration 2017 som vi
rammer både fredag og lørdag!

/MadsUlkløbben kårer Årets Udenlandske Bryggeri 2016

Årskavalkade Posted on 12 Dec, 2016 10:57:07

Årets Udenlandske Bryggeri 2016

Der har været mange spændende bryggerier, som vi i årets løb har stiftet bekentskab med.

Særlig ved Copenhagen Beer Celebration 2016 og ved diverse smagninger mødte vi bryggerier og ØL som vi endnu ikke havde smagt noget til.

De amerikanske har mange gode som ligger helt i top ved årets positive oplevelser, her kan jeg blandt andet nævne Cigar City, Bells Brewery, Angry Chair, AleSmith, the Rare Barrel, Crooked Stave og ikke mindst Brooklyn Brewery, hvor vi har haft lejlighed til at smage en del fra deres skønne Ghost Bottles. Disse var til den syrlige side og balanceret perfekt, en stor oplevelse.

Et Amerikansk, bryggeri er et rigtig godt bud, men vi er også faldet for nogle af de Svenske, så vi sender et skulderklap til vore svenske Venner.

Brewski med deres skønne frugtfyldte DIPAér.
Nerd brewing med deres dejlige Indexoutofbounds Oak Aged Imperial Vanilla Stout – Mulato Ed. En Imperial Stout med Chili, velbalanceret og ikke for stærk.

Ulkløbbens valg er blevet:

Omnipollo Årets Udenlandske Bryggeri.

CBC 2016 smagte vi Noa Pecan Mud Cake, som havde været en tur i cognac- og Islayfade, den var suveræn, gav den en 10ér og ikke mindst Anagram Blueberry Cheesecake Stout (12%) som stod i en slushicemaskine, den har de lavet sammen med svenske Dugges.
Det var ren kage på flaske og den scorede også meget højt.

Nu er de jo aktuelle med serien icecream.
Den vil vi så gerne smage så…

Kære Julemand, hvis du læser dette er det vort store ønske fra Omnipollo.

Vi sender et Mega tillykke til Ulkløbbens udvalgte:

Omnipollo Årets Udenlandske Bryggeri 2016

På Ulkløbbens vegne
/Neis 🙂Årets Bedste…

Årskavalkade Posted on 12 Dec, 2016 09:00:51

Så er det tid igen.
Sidste år startede danske ølbloggere en tradtion. Fem hverdage i december kårer vi årets bedste.
Sidste år deltog Ulkløbben og det gør vi selvfølgelig også i år.
Kategorierne er:

12/12-16 Årets udenlandske bryggeri
13/12-16 Årets
øloplevelse
14/12-16 Årets ølbar
15/12-16 Årets nye øl…
16/12-16 Årets danske bryggeri

Sidste år skrev undertegnede alle indlæg. Det bliver anderledes i år. I år deles indlæggene mellem fire af Ulkløbbens medlemmer.
MEN det er ikke den største ændring. I år vil indlæggene være skrevet ud fra Ulkløbbens oplevelser. Det vil sige, at f.eks. årets nye øl vil være en øl, der er smagt i Ulkløbben regi.
Det kan altså være, at der er medlemmer, der har smagt bedre øl i løbet af året, men det er ikke nødvendigvis det, der skrives om på bloggen i denne omgang.
Inden nogle af indlægene er der foretaget en afstemning blandt medlemmerne for at finde vinderen. Blandt andre indlæg er der blot leveret kandidater til forfatteren. Forfatteren har så selv valgt vinderen på baggrund af forslagene.

Så velkommen til Årets … kåringen på Ulkløbben blog.
Første indlæg “Årets Udenlandske Bryggeri” kommer fra Neis. Skålsmiley.Hvad ville jeg skulle have ønsket at kunne smage?

Festivaler Posted on 18 May, 2016 14:10:34

DØE’s Ølfestival. Jeg har været der, hvad? 10 år i træk? Noget i den stil i hvert fald.
MEN i år bliver rækken brudt. Jeg kan ikke deltage.

Nå, men jeg kan da alligevel godt lige dykke kortvarigt ned i festivalguiden.
For at pine mig selv eller bare som almindelig public service.

Jeg ville gå turen i udstiller nummerorden. Sådan et ordensmenneske er jeg. I det mindste, når jeg planlægger.

Det starter med nogle importører. Dem springer jeg over. Der er gode øl hos dem, men jeg vil hellere se en rigtig brygger.
Bare ikke ved A9, South Plains. De laver rasende dårlig øl. Stort set altid fejlbehæftet. Videre…

A12, Håndbryggerne. Tag et eller andet. Det skifter hele tiden og det er også lige meget. Tag en snak med en håndbrygger og smag den øl, han anbefaler.

A14. Frederikssund Bryghus. Dem kender jeg ikke. Hvorfor ikke stifte bekendtskab med dem?
Brændenælde-Lakrids-Rom Porter, 8%. Den må da smage af noget. Det er så muligvis også min første øl på festivalen og så skal den være smagfuld:-)

A17, Frejdahl var rigtig velbesøgt sidste år. I år har de kun de samme øl med som sidste år, så jeg må videre uden at smage her.

Jeg er snart tørstig. En øl er det kun blevet til. Jeg må til A21, Ugly Duck. Der er masser af nyt at prøve.
Hr. Hjortbøl Barley Wine, 11,3%. Over 100 IBU. What not to like?
Nå ja og så måske lidt af Nothing but Trouble. De fadlagrede Imperial Stouts.

B7, Hornbeer. Sure Jørgens sure hjørne. En samling sure øl. Må lige prøve en enkelt af dem.

B11, Humledrik. Her går jeg så på kompromis med princippet om IKKE at besøge importører/forretninger. For her får man Founders KBS. 12% Imperial Stout, der smager af noget. Tak:-)

B13, Syndikatet. Hvad har de med af nyt? Og mon de har klædt Mekanikeren ordentligt på?
Jeg prøver Pandaen. En Black IPA på 5,8%.

C3, Munkebo. Der er altid noget spændende hos Munkebo. Noget hjemstavn…, men egentlig er det jo ikke nogen fantastisk øl selv om historien er det.
Nej, hvad med at tage en frysedestilleret øl på små 20%
Det kan gå begge veje:-)

C13, Det Lille Bryggeri. Der skal jeg hen. Jeg behøver ikke, at bestemme mig på forhånd. Bare stik glasset frem og bliv overrasket. De har altid et kæmpe udvalg med.

C14, Kongebryg. Jeg skal have 3 Mand i en Sofa. En Imperial Stout på 10%. Det plejer de godt at kunne ramme og denne gang er Tobias Kill (Tidligere Nordic Brewing) og Munkebo med til at hjælpe.

C15, Nørrebro Bryghus. Altid et kæmpe udvalg. Altid noget af det gamle støvede og noget af det nyeste. Men hvad skete der Nørrebro? Et meget lille udvalg. Nå, men stadig nogle nye ting. The Evil? Imperial Porter på 10%.

C17, Thisted. MUST! Der er Limfjords Porter i flere forskellige varianter. Chili? Ja tak.
Og så er der jo Beer Geek Limfjords Porter. Samarbejdet med Mikkeller. To af de helt store danske øl støder sammen. Der bliver kø. Det kan jeg mærke. Men jeg er også i køen.

C18, Rocket Brewing. Brett er godt og der er helt sikkert noget spændende nyt. Jeg skal prøve noget frugtagtigt.

C21, Amager Bryghus. Så ender historien måske her? Et hav af spændende nyheder. Jeg kan ikke vælge, så det bliver til mindst 10 forskellige. Dark Overloard, ja tak.

C23, Herslev. Nye varianter med Hø skal prøves. Her skabes noget nyt. Øl uden humle… Det lyder uhyggeligt, men de eksisterende varianter er fremragende. Sur øl – Yep!

C40, Kvickly Allerød. Jeg Stikker hovedet forbi et af Danmarks bedste supermarkedsøludvalg. Får en snak med dem over en øl om, hvad der skal til for at have så stort et udvalg.

-og så er det hjem i ordentlig tid. Ikke nogen grund til at gabe over mere. En hyggelig dag med god øl og masser af hyggelig snak med bryggere og ølvenner…
…men altså ikke for mig. Ikke i år. Hvis du har læst hele vejen her ned til, så ha’ en rigtig fantastisk ølfestival. Hvis ikke, så…Taplist Copenhagen Beer Celebration 2016 – Yellow & Red Session

Festivaler Posted on 26 Apr, 2016 19:45:42

Copenhagen Beer Celebration – CBC…
Årets Ølfestival og Ulkløbben er repræsenteret ved gul og rød session.

Jeg har lavet en liste over det øl, der indtil nu er offentliggjort. Altså for gul og rød session.
CBC offentliggør tilsyneladende nogle få bryggeriers lister pr. dag. Det er altså endnu ikke den færdige liste. Den vil blive opdateret hen af vejen og du er også meget velkommen til at bidrage med at opdatere den – også evt. Blå og Grøn session, hvis nogle skulle få lysten.

Men indtil videre:

Opdateret 04-MAJ-2016, 18:34.
/JesperhammerFormandens Beretning for 2015

Medlemsmøder Posted on 10 Feb, 2016 07:58:44

10-års jubilæumssæsonen er overstået. Her er formandens beretning.

Arrangementer
Tre medlemsarrangementer blev det til i årets løb – alle legendariske.

Generalforsamling og medlemsmøde hos Jesper i februar.
Her var vi bl.a. igennem VM i Øl, hvor vi blindt smagte Rochefort 10, Westvleteren 12 og syv år gammel Westvleteren 12.
Der var også blindsmagning af VM i Dansk Baltisk Porter(!) med Wiibroe Porter, Limfjords Porter, Gl. Carlsberg Porter.

Medlemsmøde hos Henrik i juni
Vi turer den i Kihosks gamle folkevognsrugbrød. Turen bringer os bl.a. til Generalens rum på Warpigs, Mikkeller viktoriagade, og Henriks adresse. Den bedste køretur i Klubbens historie.
Hos Henrik fortsætter overfloden med Italiensk Barley Wine og frit valg fra drikkekortet.

Medlemsmøde hos Sonni i oktober.
Der er jo store forventinger efter tidligere møder hos The Balde One, men selvfølgelig løfter han det yderligere.
Syv sure i træk – så er vi da i gang.
-og så blindsmagningen. Tre sorte. Tiny, Darkness og Dark Lord.
Uden sammenligning den dyreste fligt i vores historie og blindssmagnig…
…blindssmagning er afslørende. Vi er amatører. Men det er dejlig øl:0)

DØE festival
Som altid et af årets højdepunkter. Vi får lidt hjælp af yderligere en Morten. Vi kommer godt rundt i det nye lokale, hvor der er bedre plads – og hvor maden er bedre end normalt.

CBC
Øv, ingen billetter til Ulkløbben. Billetkøbsshowet faldt ikke ud til vores fordel. udsolgt på sekunder.
MEN, når nøden er størst, så træder Brande Manager til. Skaffer billetter direkte fra kilden. Sådan!
Og CBC er godt. Desværre er vi ikke alle med, men til gengæld møder vi Mads, der nu er kommet i folden.

Udstyr
Vi fik en del nye T-shirts i løbet af året. Nogle af klubben, nogle for egen regning. Vi ser sgu stadig godt ud, så godt gået, Brande Manager.

Jubilæumsturen
BRUXELLES! Endeligt lykkedes det at komme på tur.
Besøget på Cantillon var hovedattraktionen – Fou Foune helt fris, endnu ikke frigivet.
Men hele turen var fantastisk og bare hyggeligt at være sammen.

Nøgne Ø på Taphouse
Vi blev inviteret til Ketil fra Nøgne Øs afskedstur. Meget interessant og jeg håber, at Nøgne kommer til at leve lykkeligt videre uden og at vi kommer til at høre mere fra Ketil fra hans nye græske hjem.

Snapsesmagning
Vi blev inviteret til et fantastisk arrangement på Dansk Akvavit Akademi.
Med hustruerne ved bordet blev vi guidet igennem akvavitens verden. Meget lærerigt.

Afholdelse af smagninger

Vi blev inviteret til Rema 1000s årsmøde for at servere øl fra deres egne butikker for købmændene. Sjov oplevelse og det gav lidt i klubkassen.
Arrangementet kastede yderligere en smagning af sig og derfor også yderligere lidt kroner i klubkassen.
Vi skal have aftalt, hvad den slags penge skal bruges til.

Hjemmesiden, bloggen og Facebook

Hjemmesiden
Det er stadig vores opslagsværk. Men jo ikke der vi skal regne med trafik.

Bloggen
22 indlæg på bloggen i løbet af året. 38 i 2014 og 49 i 2013. Det går klart ned af bakke. Skal vi gøre noget ved det? Måske ikke. Vi er nok bedre i kort form på Facebook.
Vi deltog i danske ølbloggeres “afstemning” i december, hvor vi igennem en uge, hver dag havde et nyt emne.. Det gav lidt ekstra indlæg på bloggen og det gav lidt ekstra trafik på hjemmeside og Facebook. Lad os håbe, at det gentages.

Facebook
Vi bruger stadig Facebook flittigt. Det er vel vores primære platform.

Medlemsmæssigt

Efter Eriks udmeldelse i 2014 – desværre – har vi været åbne for at vokse lidt. Med Mads som nyt medlem har vi fået os en ølnørd med en masse viden om mad, snaps og andet godt:-) Velkommen til, Mads. Det bliver spændende at komme på besøg i din hule til marts.

Det kommende år
Mon ikke det kommer til at ligne de fleste år? Medlemsmøder, DØE Ølfestival, CBC, masser af øl, masser af hygge.

Tak for 2015, øltosser. ULKLØBBEN LÆNGE LEVE!Indkaldelse til Generalforsamling

Om Ulkløbben Posted on 25 Jan, 2016 11:11:13

Generalforsamling 2016

afholdes fredag d. 12. februar 2016, kl. 17:30 hos Morten Hammerstrøm.

Dagsorden er som følger:

1. Valg af referent

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Kassererens beretning

5. Fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår

6. Fastlæggelse af tilskud til Medlemsmøder

7. Indkomne forslag

8. Valg til bestyrelsen

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Forslag til punkt 7 skal iflg. §6, stk. 4 være formanden i hænde senest d. 5. februar 2016.

Husk, at kun medlemmer, der rettidigt har betalt kontingent har stemmeret.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Klubben er byder på en øl under generalforsamlingen.

Note:
§3, stk. 1
Her skal Mads tilføjes efter generalforsamlingen.

/Formand, Jesper HammerstrømÅrets Øloplevelse

Årskavalkade Posted on 18 Dec, 2015 10:15:38

Der er jo så mange gode oplevelser.
De bedste er sammen med andre glade øldrikkere og her er der en, der slår dem alle.
Ulkløbbens 10-års jubilæumstur til Bruxelles. Og mere specifikt besøget på Cantillon.

Surelskernes hellige haller.
Vi er der i god tid – vi er spændte.
En lille bygning, når man ser den udefra, men da vi kommer ind, er det et stort sted og der er allerede mange besøgende.

Vi har booket en “privat rundvisning” og der er fuld valuta for pengene. Små to timers løgnehistorier føres vi igennem.
-og mens vi ydmyges ved ikke at kunne svare på et eneste spørgsmål fra rundviseren får vi et indblik i, hvorfor Belgien er verdens navle og hvorfor Cantillon er det bedste bryggeri i Bruxelles (og dermed verdenen!).

Her i det lettere støvede, historiske bryggeri indtager vi en Fou Foune. Uden etiket men kun med lidt kridtbogstaver. Endnu ikke frigivet, men her kan man købe en flaske til ingen penge og nyde den i bryggeriet.

Den obligatoriske fletkurv – en undervisning i, hvordan man bærer alle seks glas på en gang – og så et gruppekram – for nu er det rigtig øl, der er i glasset.smiley

Ulkløbbens 10-års jubilæumstur peaker her. Det fantastiske øl i glasset, krammerne, tankerne om, hvordan Belgien (egentlig nærmere Bruxelles) har solgt uran fra Belgisk Congo til USA for at opnå det europæiske herredømme til gengæld.
Øllen er tømt – desværre – men minderne er der og tankerne om det virkeligt kan være rigtigt, at det er de rige sukkerbaroner, der ødelægger alt andet øl end netop det, der brygges på Cantillon har ikke rigtigt forladt hovedet.

Cantillon er en rejse værd – Ulkløbben må videre (Vi kom ikke meget videre end til Chez Moeder Lambic – og det er også en oplevelse).
Tak for Ulkløbberssmiley.Årets Nye Øl

Årskavalkade Posted on 17 Dec, 2015 07:51:07

Årets Nye Øl er en sjov kategori. Der blev sidste år – 2014 – lanceret 1108 nye danske øl. Det er altså rigtigt mange og jo helt umuligt for mig at følge med i. Dertil kommer jo mange gange det antal i af udenlandske øl.
Nå, jeg kan jo ikke kåre en øl, som jeg ikke har smagt. Det er blevet til ca. 700 smagte i 2015, så der er jo stadig en del at vælge imellem.

I år fik jeg smagt den perfekte Surly Darkness, men den er jo ikke ny. Jeg kan også se, at de 8 øl jeg har givet højest bedømmelse i år er Imperial Stouts. Lidt for indlysende og lidt kedeligt. Helt ærligt så har de ikke bragt så meget ny – selv om de har bragt meget godt.

Årets Nye Øl skal ikke bare være ny. Den skal også bringe noget nyt til ølverdenen.
-og så skal den være dansk. Altså ikke fordi kategorien tilskriver det, men fordi det bare ikke er sjovt at kåre en øl, som stort set ingen andre har haft mulighed for at smage.

Hvilken øl er det så?
Amager Bryghus, Batch 1000
Årets Nye Øl fra Årets Danske Bryggeri.

Hvorfor?
Først og fremmest fordi det er en lækker øl, som man kan drikke meget af. Som Garrett Oliver fra Brooklyn Brewery sagde da vi mødte ham på Taphouse sidste år: “Man skal have lyst til fire pints af en øl for, at den er god”.
-og det har jeg. Fire pints kan jeg sagtens ønske mig af Batch 1000.

Det sker meget meget sjældent, at der slippes en rigtig lækker IPA fra et dansk bryggeri, men her er den. Den IPA, som rammer noget nær det perfekte inden for typen.
Orange/gylden med et flot vedvarende skum. Masser af frugt i aromaen, Citrus, grape frugt, fersken.
Smagen er overraskende bitter oven på den frugtagtige aroma. Stadig masser af frugt, men også noget fyretræ.

Amager (og andre) har de senere år formået at lave mere frugtagtige IPA (og Pale Ales) med netop fokus at trække frugtsmag ud af humlen snarere en bitterhed. Batch 1000 minder her om en moderne IPA i aromaen med en mere Old School smag.
Kroppen er stor for IPA og der er en god maltsødme. Vi nærmer os en IIPA her. Det er en fantastisk øl. Den bedste danske IPA i lange tider, men altså også den bedste nye øl i 2015.

Havde det ikke være for Batch 1000, så havde jeg smidt kåringen efter Herslev Mark Kirsebær. Men i et år med en Batch 1000, så må en anden plads også være det højeste man kan drømme om.

Tillykke igen til Amager:-)Årets Udenlandske Bryggeri

Årskavalkade Posted on 16 Dec, 2015 08:25:58

En ny dag med en ny kåring. I dag skal vi kåre Årets Udenlandske Bryggeri.

I går var det Årets Nye Bryggeri. En svær kategori fordi der ikke er så mange at vælge mellem. Når det kommer til Årets Udenlandske Bryggeri er problemet det modsatte. Der er alt for mange at vælge imellemsmiley.

Gårsdagens Årets Nye Bryggeri gik samlet til Alefarm Brewing med fem ud af tretten bloggeres stemmer:

Beertalk: Brewski
Durst:
Humle & Mad: Dry & Bitter
Humulus Blog: Alefarm Brewing
Højt Skum: Dry & Bitter
Kajs Ølblog: Doctor Brew
No-BS Brewing: Alefarm Brewing
Ousen om Øl: Alefarm Brewing
Rock on Beer: Alefarm Brewing
Rookiebeers: Ghost Brewing
Stovt: Alefarm Brewing
TripleAleHead: Dry & Bitter
Ulkløbben: Warpigs

Tillykke til Alefarm, der er i gang med at opføre et “rigtigt bryggeri”.

Nå, men tilbage til dagens kåring.
Årets Udenlandske Bryggeri er…
Det er Alesmith.

To forskellige Speedway Stouts til CBC – Vietnamese Coffee, som den absolut bedste. Den “almindelige” Speedway Stout fik jeg også et par gange i løbet af året – totalt yndlingsøl – også i en Warpigs version, der var mindst lige så god.

Decadence 2014, en rigtig amerikansk Barley Wine, som den skal være. Sød, maltet og alligevel med et skud humle.
Evil Dead Red, en Amber Ale stoppet med humle. Nøj, den er lækker.
Olde Ale – oprindeligt brygget i 2005 som den første i Decadence serien, men nu “sin egen”.

Det er store øl. Ingen smuttere her. Bare de var lettere tilgængeligt (læs: Meget billigere).Årets nye Bryggeri

Årskavalkade Posted on 15 Dec, 2015 09:48:36

2. dag i Danske Ølbloggeres kåringsuge. I dag handler det om Årets nye Bryggeri. Fik du set kåringen af Årets Danske Bryggeri i går?
Halvdelen (6/12) af Danske Ølbloggere valgte Amager Bryghus som Årets Danske Bryggeri.
Ikke overraskende – det gjorde Ulkløbben jo også. Men se de andre bryggerier, der er blevet kåret. Ikke dårligt, vel?

Årets Danske Bryggeri:

Beertalk: Ølsnedkeren
Durst: Penyllan
Humle & Mad: Rocket Brewing
Humulus Blog: Amager Bryghus
Højt Skum: Munkebo
Kajs Ølblog: Midtfyn Bryghus
No-BS Brewing: Amager Bryghus
Ousen om Øl: Amager Bryghus
Rookiebeers: Amager Bryghus
Stovt: Ghost Brewing
TripleAleHead: Amager Bryghus
Ulkløbben: Amager Bryghus

Kan du gætte vinderen af dagens kåring? Hint:

I dag handler det om Årets nye Bryggeri. En frygtelig kategori. For der kommer jo ganske få nye bryggerier og jeg får kun smagt øl fra en lille del af dem. Jeg tjekkede lige på Ratebeer – i 2014 smagte jeg øl fra seks nye bryggerier. Det er jo et meget lille grundlag for en kåring. Tallene for 2015 er endnu ikke klar, men det er nok i samme størrelsesorden.
Hvem kan være med? Jeg har fundet tre. Jeg synes også, at det SKAL være et dansk bryggeri, selv om det egentlig ikke er et krav.

De tre er:
Alefarm
Dry & Bitter
Warpigs

Alefarm er helt nye. På vej med bryggekapacitet til at dække meget mere end vi har set indtil nu.
Alefarm virker som de hotte nye i klassen. Allerede på hanerne hos Mikkeller og gode bedømmelser af deres øl på Ratebeer og Untappd. MEN, jeg har kun smagt en enkelt øl fra Alefarm. Den var god, men det er altså for spinkelt til, at jeg vil kåre dem her. Jeg er sikker på, at andre bloggere vil ramme ned her og jeg glæder mig til mere øl fra dem.

Dry & Bitter er et nyt bryggerie, men det dækker over en gammel kending; nemlig Søren fra Fermentoren, som har “opfundet” endnu et bryggerinavn. Altså ikke en helt ny spiller. Der var ellers lækre øl fra Dry & Bitter på årets Ølfestival, men nej. Det er ikke nyt nok til mig.

Warpigs er jo en Brewpub. Ny, men jo et samarbejde mellem Mikkeller og Three Floyds, der begge er meget etablerede i ølverdene.
Men de øl, jeg har prøvet (syv styk) har alle været rigtigt gode til fantastiske.
Speedway Stout i Warpigs versionen er super lækker og mindst lige så god som originalen. Hopslam en fantastisk humlet øl. Begge “samarbejdsbryg” og måske ikke så nyskabende. Men deres egne øl som f.eks. IPA’en Mastodon War Canoe kan også.
Specielt den sidste gør, at jeg kårer Årets nye Bryggeri til at være Warpigs.

Tillykke til Warpigs herfra.
I morgen skal det handle om Årets Udenlandske Bryggerismiley.Årets Danske Bryggeri

Årskavalkade Posted on 14 Dec, 2015 13:31:50

Tid til at se lidt tilbage på året i øl.
Danske ølbloggere vil de næste dage offentliggøre deres “årets bedste” i fem forskellige kategorier.

I dag handler det om Årets Danske Bryggeri.

Mit bud er egentlig ligetil.
Det er Amager Bryghus.

Jeg har vendt Ratebeer og min hjerne for at finde et andet bud – for det er lidt for nemt at vælge de lokale fra Amager.
Men der er ikke dukket bedre kandidater op.

Det skyldes ikke, at Amager har lavet de bedste øl i år. Det skyldes snarere, at de har det højeste bundniveau.

Snup en øl fra Amager Bryghus og så får du en vellavet øl.
Det bundniveau de holder, vil mange sikkert misunde som deres topniveau.
Når man så oven i det hælder Batch #1000 ud til os humlehungrende øldrikkere, så er prisen hjemme.
Batch #1000 – en af de allerbedste IPA’er lavet i Danmark – ikke bare i år, men som i forever…
-og så får vi jo hele pakken fra Amager. Masser af legeplads ved kedlerne, Månedens Fadøl (prøv lige at opspore La Santa Muerte – en Imperial Honning Stout), men også arrangementer, der trækker rigtigt mange mennesker – ikke mindst 4. juli show-off’et med lancering af nye øl, super solskinsvejr, amerikanerbiler, osv.

Det er jo ikke fordi, der ikke har været andre bryggerier, der er værd at huske
Dry & Bitter huskes for nogle lækre humlede øl (og en Rye Whiskey – Affluence).
Indslev for Putins – noget i stil med en Imperial Black Sout on Blackcurrant – super øl.
Warpigs for flere fantastiske – ikke mindst “kopierne” af Speedway Stout og Hopslam.
Ghost Brewing for et hav af sorte lækkerheder – King Kegwa f.eks.
To Øl – altid gode.
Mikkeller – f.eks. Beer Geek Brunch Weasel Barrel Aged Slyrs – WOW!
Herslev Mark Kirsebær – ny yndlingsjuleøl:-)

Men stadig – set over et samlet øludbud, så bliver det altså lorteøens perle, der løber med mine laurbærsmiley.Hvid hval på Black Friday?

Smagninger - ikke Ulkløbben Posted on 01 Dec, 2015 14:05:23

Nå ja, det var egentlig ikke på Black Friday, at jeg smagte denne hvide hval…
…men sort er den jo i hvert fald.

Three Floyds, Dark Lord, Aquavit Barrel Aged.
Mørkets fyrste. Dark Lord. Denne gang i en Aquavit fadlagret version. Så bliver det ikke meget ondere.

En hvid hval er et udtryk for noget, som er ekstremt sjældent og eftertragtet.
I ølverdenen bruges udtrykket om de øl, der ikke er til at få fingre i med mindre man er villig til at betale kæmpe summer for dem.
I ulkløbben har vi smagt nogle stykker – ikke mindst da vi i sin tid smagte 3 Fonteinen, Framboos i Ølbutikken.

Nu er det altså en Dark Lord. Til Ratebeersmagning hos Yespr – tak for invitaitionen.

Dark Lord er jo sådan en, der frigives på Dark Lord Day hos Three Floyds i Indiana. En gang om året sælges den – og kun til dem, der har købt sig til en plads i køen.
Og så er der landet nogle få flasker i Danmark. Angiveligt det eneste sted i verden, hvor den sælges ud over den ene dag på bryggeriet.
999,- kr. pr. flaske. Det lægger vel op til at dele?

Flasken har selvfølgeligt en flot voks om kapslen, men ellers står der ikke rigtigt noget på den. Jo, med håndskrift i guld står der “Aquavit”. Ikke mere. Man behøver ikke mere, når man er Dark Lord.
I glasset står den helt sort med et brunt skum, der forsvinder lidt hurtigt.
Forsigtigt næsen i glasset. Jeg frygter lidt en Rød Aalbord dunst, men mødes i stedet af masser af bourbon-agtige noter med vanilie, chokolade, lakrids. Langt efter kommer en svag note af kommen. Wauw, det er lækkert. Man fornemmer også klart sødmen.
Smagen er meget det samme igen en meget svag kommen i eftersmagen, men den er godt dækket af alt det ristede og vanilien.
Kæmpe krop og så er den sød. Kæmpesød. Faktisk sødere end de andre Dark Lord varianter, jeg har smagt.
Men sød er ikke et skældsord i min bog. Jeg er vild med den. Hold da op for en øl. Godt, at den skal deles af mange. Men sikke en oplevelse. Høj bedømmelse fra mig på Ratebeer (4,6/5).
-og se nu lige nu man sætter blitzen på telefonen og tager et billede:
Nu bliver det meget tydeligere, hvor ond en øl, det er. Tak, Yespr, for at skaffe den oplevelsesmiley.Medlemsmøde nr. 60 hos The Balde One.

Medlemsmøder Posted on 05 Nov, 2015 21:39:31

Store forventninger.
Det tunge åg må Sonni bære. Vi har store forventinger.

Det skyldes selvfølgelig de monstersmagninger, han indtil nu har stået for og så skyldes det også, at vi skal møde Mads.

Hvem Mads? Mere om det senere.

Vi starter med velkomstøllen. Det som også af og til går under betegnelsen referenceøllen.
Det er vores nye yndlingsøl efter Bruxellesturen. Les 3 Fourquets, Lupulus. En super lækker tripel. Ikke så alkohlisk og gæragtig som de fleste tripel. Men en cremet meget letdrikkelig sag. God start.

Så kommer der pølse og ost på bordet. En let anretning kalder Sonni det. Lækre sager – Arla Unika styrer – og så skal der surt til.

Vi får lige serveret en serie af syv sure øl.

Lindemans/Mikkeller, Spontanbasil. Alt for urtet…

Cantillon, Bruocsella 1900 Grand Cru. Flad og velsmagende.

Mikkeller, Spontansweet&Sour. Ja den fra SAS, #SASforever, #thxMina. Ikke ringe. Heller ikke rigtig god, men en sur for begyndere med godt med sødlig mango i smagen og dæmpet syrlighed.


Cantillon, Pepe Gueuze 2003. Gammel svend. Tydelige tegn på oxidering – let sherry-agtig, men alligevel en god oplevelse med en 12 år gammel gueuze.

Almanac, Crooked Stave, Three Floyds Chevalier Bertrand du Guesclin – gode amerikanske sure.

Så er det nok med det sure. Men der er stadig masser af flasker med voksforsegling.
Lost Abbey med Sato Ron Diego og Track #8 (Number of the Beast). Begge rigtigt lækre belgiske typer lagt i amerikanske hænder. Masser af lækker fad.

Dogfish Head, Birra Etrusca. Det sædvanlige stunt fra Dogfish Head med at rekreere en historisk øl.
Lad nu vær’. Den er frygtelig. Myrra…! Urtete. Den kan vi ikke li’.

Så lige en blindsmagning.
Vi hader det. Man bliver altid til grin.

Tre sorte. A og C er uden skum. Kun B står flot i glasset.

Starter selvfølgelig ved A. Det er Imperial Stout her. Ingen tvivl. Meget sød, meget afrundet. Ikke rigtigt brændt. Noget bæragtigt, let karbonering. Ikke dårlig, men ikke stor øl.

Hvad så med B? Nu sker der noget. Masser af smag. Ristet, stor og sød, men ikke for meget. Nærmere en velbalanceret Imperial Stout. Lidt fadpræg uden, at det er det centrale. Glimrende øl.

B så? Godt med røg i aromaen. Er det mon en Limfjordsporter? Nej, den er alt for fed og sød til det. Nok også alt for meget smag. Men den er altså god. Dejlig Imperial stout med fedme, sødme, ristet malt og godt med røg. Det bliver aftenens eneste 10’er fra mig.

Hvad gemmer der sig så bag A, B og C?
Vi får det først afsløret efter, vi har givet karakterer.

A. Weyerbacher, Tiny, 11,8%

B. Surly, Darkness, 11,5%

C. Three Floyds, Dark Lord 15, 15%


Røvhul, Sonni. 1200-1300 kr. i de tre små glas. Virkeligt store øl. Man bliver lidt for blind i sådan en blindsmagning.

Jeg gav Surly, Darkness (5/5), da jeg smagte den første gang fra fad på CBC. Den er desværre ikke helt deroppe i dag, men for dælen den er stadig god.
Men Dark Lord slår den altså denne gang. Mere kompleks, større.
Og Tiny falder lidt igennem i det her selskab. Stadig en glimrende øl, men selskabet er for hårdt.

Så kørte vi lidt speedrunde. Jeg nævner kun højde- og lavpunkterne.

Brewdog/Mikkeller, Devine Rebel 2010. Den holder stadig. Lækker Barley Wine.


The Kernel
. Fire forskellige humlede øl, men lidt skuffende var der ikke rigtigt ryk i dem. Udmærkede, men aldrig oppe at ringe. Måske lidt trætte?

De Molen, Hel & Verdoemenis. Skuffende nok var den lidt sur. Vi smagte den også i 2013 hos Sonni og jeg har dig lidt mistænkt for, at det er en flaske fra den gang? Efter min mening er den blevet lidt for gammel. De andre er ikke enige:-)

Engelske Hardknot havde jeg aldrig hørt om før.
To øl derfra Rhetoric #1 og Vitesse Noir gav gode løfter.

Emelisse, fire øl.
White Label Imperial Russian Stout Ardbeg BA stak ud og stak af. Så røget, at det blev for meget for mig. Er Ardbeg virkeligt så røget? Mads og Ole var virkeligt glade for røgen, men jeg tror, at vi andre stod af.

Moylan, Hop Craig XXXXIPA, en Imperial IPA. Det kan jeg godt li’. Lidt bedre – mindre sød – end Ska, Decadent, der serveres samtidig.

Jackie O’s, Dark Apparition Bourbon ed. Lækker, lækker Bourbon drik. For meget fad? Nej, ikke når det er Bourbon:-)

Westbrook, Mexican Cake. Den er altså lækker. Lidt for meget krydderi for min smag, men den store søde stout og chilien, det funger altså godt.

Så er det nok. Ud. Hjem. Vi kan ikke mere.

Konklussioner

Aftenens ringeste øl
Klart Dogfish Head, Birra Etrusca.
Og ikke bare den ringeste, men by far.

Aftenens højeste karakter.
Den må deles mellem to øl. Surly, Darkness og Westbrook, Mexican Cake. Lidt overraskende for mig. Jeg fandt jo Three Floyds, Dark Lord bedre end Darkness og syntes, at Mexican Cake var lidt for krydret, men hold nu op, det er gode øl alle sammen.

Aftenens gladeste rater
Ole. Han giver i snit 8,0 i karakter. Måske det ikke bare er aftenens gladeste rater, men årets? Eller faktisk klubbens:-)

Laveste gennemsnit
Michael giver det laveste gennemsnit på 7,1. Den Stronzo, Cognac Badger trak vist ned for dig…?

Den største referatbrøler
Den måske bedste øl hele aftenen. Evil Twin/Prairie Artisan Ales, Bible Belt er ikke bedømt. Henrik, det må ikke ske:-)

Gennemsnitlig alkoholprocent
9,2%.
Det kan være rekord. Og det selv om der var syv sure imellem. Det sidste er helt sikkert rekord.

43 forskellige øl – er det rekord? Tror det ikke, men det må være tæt på.

Prisrekord.
Har ingen ide om, hvad den aften har kostet, men er slet ikke i tvivl om, at det er rekord her.

-og så fik vi jo et nyt medlem. Mads, velkommen til. Mød Mads på vor hjemmeside.
Spændende at få nye input til en gammel klub. Før var vi verdens bedste Ulkløb. Hvad kan det ikke blive til nu?

Sonni, 1000 tak for en fantastisk aften. Den kan ikke overgås. Hvad skal vi gøre næste gang? Hvem tør at holde efter sådan en tur?
Skal vi ikke bare holde det hos dig igen?Hvor er der størst behov for Craft Beer?

Smagninger - ikke Ulkløbben Posted on 03 Jul, 2015 10:10:13

Der er han. Kjetil Jikiun. Stifter af Nøgne Ø – Det kompromisløse Bryggeri.
Han fylder godt i landskabet og Morten og jeg gør os tynde for at han skal være centrum i billedet.


Han er ydmyg og taler helst om sine projekter, hvor udbredelsen af Craft Beer er et helt centralt element.

Jeg stødte på Nøgne Ø allerede omkring 2003-2004, hvor Barley Wine importerede dem. Senere kunne man gå i SuperBrugsen og købe deres øl på tilbud. Imperial Stout, India Pale Ale. Til en 20’er. Det var tider.
Så forsvandt importen helt, men nu kan man heldigvis finde deres øl igen. For øllet er altid godt.

Vi møder Kjetil på Taphouse, hvor vi er inviteret til smagning af Nøgne Ø i selskab med Kjetil.

Vi får en Sparkling Sake som den første, mens Kjetil fortæller om starten, hvor han med en IPA stillede op til de norske mesterskaber i håndbryg. Hans IPA blev nr. 13 ud af 14 IPA’er og øldommerne angav, at den var for bitter og ubalanceret.!?!?
Øldommerne havde på det tidspunkt tilsyneladende aldrig smagt en amerikansk inspireret IPAsmiley.

Sparkling Sake (3,4/5). Det ligner jo vand, men det smager glimrende. Frugtagtig, vanilie, citrus. Glimrende drik. Nøgne Ø er det eneste Sake bryggeri i Europa. Kjetil taler om Sake som en indlysende sammenhæng med Craft Beer og Gourmetmad – som noget, der bare hører sammen.

Vic Secret IPA (4/5). En meget citrus-agtig IPA med alle mulige forskellige citrusfrugter. Bitter, sød, rigtig lækker.

Gamle Rygene Brun (4/5). En fantastisk lækker flamsk brun med smag af vin, let ristet malt, brød og eg. Let syrlig. Lækker:-)
Nønge Ø satser stort på syrlig øl fremover. De har ansat en amerikaner fra Brooklyn Brewery, der kun skal beskæftige sig med at lave syrlig øl. Der er indkøbt 400-500 fade og projektet er i gang. “The Wild Side”.
Det bliver da spændende at følge.

M.O.L.E (3,9/5). I samarbejde med to mexikanske bryggerier.
Mole er en mexikansk chilisauce!!! Masser af chili og godt med chokolade eller kakao.
I en Imperial Stout kan det jo sagtens være en god ide. Men her bliver øllet nok lidt for sød og kroppen er måske heller ikke helt stor nok til at bære alt det krydrede. Et let chiliburn, men ikke noget voldsomt. OK, men den svageste af øllene fra Nøgne i dag.

Hænderne er aldrig helt i ro, når der fortælles:

Dark Horizon, Fourth Edition. Smagte den med Ulkløbben på Søernes Ølbar i 2013. Den er stadig lige god. Sød, blød og ristet. Lækker øl. Det er i øvrigt det sidste fad, der eksisterer af denne øl. Der er stadig en rest på hos Taphouse, skynd digsmiley.

så er det vist også nok for nu. Altså ikke for Morten og jeg, men for Kjetil. Han skal videre.
Videre fra Nøgne Ø, som han stadig er medejer af, men som han nu forlader som brygger.
Han skal lave orange vin på Kreta…!
-og også lidt øl.
Der er meget mere brug for Craft Beer på Kreta end i Norge. I Norge er markedet jo etableret og som han siger, så er han bedre til at konkurere med sig selv end med andre.

Vi er ikke helt færdige med Nøgne Ø.
Deres kendte India Pale Ale er stadig en glimrende IPA. Til den søde side. Det kan jeg lide. Morten vil hellere have dem mere hop-rene.

Endnu en Sake Junmai-Shu (3/5). Det er ikke helt dårligt med Sake, men alligevel ikke noget jeg opsøger.

Imperial Brown Ale (3,6/5). Tjah, det er jo en Brown Ale og det bliver vel aldrig helt min kop the. Lidt fyldigere end normalt. Helt OK.

Imperial Stout (4,2/5). Let røget. Lækker stout.

-og så er vi også færdige. Meget inspirerende at høre Kjetil og når øllet til er lækkert, så er vi selvfølgelig klar. Tak for invitationen, Jenssmiley.På tur med Ulkløbben

Medlemsmøder Posted on 23 Jun, 2015 14:02:07

Lidt forsinket – men sådan en tur skal altså også synke ind.
Ulkløbben medlemsmøde nr. 58 i 10-års jubilæumsåret 2015, arrangeret af Brande Manager. Det måtte jo være noget specielt.
Forventninger er altid høje. Hvad kan Henrik have fundet på?
Vi skal mødes en halv time tidligere end vi plejer – nemlig kl. 17:30 – og vi skal mødes i Kihoskh. Hvad er nu det? Har han ikke købt øl nok og skal vi så bruges til at slæbe det til Østerbro?
Men nej, det er ikke det. Der er vist købt ind.

Vi starter med en ølquiz. God start. The Balde One vinder retten til at købe en sur øl, som vi skal have senere.

Chair Manager vinder også noget, men hvad?

Vi nupper et par forskellige Mikkeller Kihoskh øl på plænen foran Kihoskh og så er det tid til afgang. Og sikke en afgang.
Vi skal ud og køre bus…
…eller hvad sådan en hedder:

Benjamin fra Kihoskh er chaufør. Der mangler lidt øl, men Mikkeller Bar Viktoriagade er jo ikke langt væk.
Dyt-Dyt, vi er ved baren og fylder growleren med Mikkeller Stateside. En dejlig IPA. Perfekt til bustur.

Næste stop er Warpigs. Dyt-Dyt. Alle pladser er optaget uden for, men da Ulkløbben vælter ud af bussen, så rykker folk pænt sammen og tilbyder plads.
Men det er slet ikke nødvendigt. Vi skal i Generalens rum indenfor. Det helligste sted i Warpigs. Generalens private glasbur midt i lokalet – heldigvis med gardiner, hvis Generalen skulle blive træt af pøblen uden for.
Vi tager et glas Lazurite IPA, mens vi soler os lidt i de misundelige blikke uden for rummet.

Warpigs/Alesmith, Speedway Stout. Kan den være lige så god som originalen?
Det er den. Super frisk kaffesmag. Virkeligt lækker. Måske endda bedre end originalen.

Vi må videre. Næste stop Tommi’s Burger Joint. Dyt-Dyt. Ud med Ulkløbben. Kæmpe kø, men vi går uden om den og Henrik henter Burgers til alle.
Dyt-Dyt, videre og tilbage til start. Kihoskh. Benjamin sørger for borde og bænke til os og vi snupper en burger med Brooklyn Lager. Lidt tam oven på Speedway Stout, men forfriskende til burger.

Videre igen. Ankomst til Østerbro. Dyt-Dyt.


Nu starter Henriks ølprogram rigtigt. Der er dækket ordentligt op med nye jubilæumstrøjer

Masser af Barley Wine på programmet.
Tre årgange af Herslev, Mjølner.
Baladins Teo Musso Barley Wine i tre version i flot trækasse. Rent blær.


Alesmith Decadence 2014. Lækker, lækker.
Der bør altid være Barley Wine på programmet.

Masser af sort. Godt med surt. Brekkeriet, Rye Whisky Sour. Ikke dårlig, men nok over min grænse med sur røgøl.

Chair Manager stod af som den første. Så var turen ikke længere. Nogen fortsatte til det blev lyst…!

Vi manglede Neis. Men vi havde til overflod fået os en oplevelse.
Tak for turen, Henrik. Der er ingen grund til at forsøge at overgå den aften. Det kan nok ikke lade sig gøre.DØE Ølfestival 2015 – Hvad skal smages?

Festivaler Posted on 27 May, 2015 12:58:48

En tur gennem festivalguiden.
Ikke den tur, jeg kommer til at tage i virkeligheden, men en tænkt tur, hvor standene er perfekt linet op så de kan følges i nummerorden.

Første stand (Stand 3) er Bryghuset No5 og Hornbæk Bryghus. Jeg vandrer lige forbi uden at stoppe. Det har jeg endnu ikke fundet nogen grund til.

Stand 4 lokker til gengæld med Hornbeer. Hornbeer har altid masser af nyt øl med og der er flere, der skal prøves. Hornbeer Charlies Cool Porter. En porter på 5,9%. Det er da en nogenlunde let start på dagen.
Hornbeer Shinook. Hornbeer kan deres IPA og denne er på Shinook humlen.
Så skal der vælges. Noget sort eller noget surt? Der er mange muligheder. Eriks Stout på 11% med ekstra chili eller Blåbær Lambic, der har haft tre år på fad? Nok den sidste.

Jeg springer en del stande over. Stand 8, Carlsberg skal man lige kigge ind hos. Hvad har de med af “gemte sager”? Der er intet interessant i programmet, men de gemmer jo ofte noget under disken, så jeg spørger.

Stand 11, Syndikatet. Mest kendt for deres sjove ølnavne. Men der er nu nogle gode øl imellem. Jeg tror, at det bliver Spionen. En godt humlet IPA.

Stand 13 er Prima Beer – en importør. Det er efter min mening knap så interessant som at møde bryggerne selv, men når de nu har norske Lervig, så skal jeg lige have en 1349 Black Ale with Coffee. Men prøv også deres Barley Wine på Bourbon fad. Den er fantastisk.

Stand 24. Igen en importør. Først falder øjet på altid gode Nøgne Ø fra Norge, men så…
…hvad sker der? Founders! -og ikke bare Founders, men mange af dem. Og står der virkeligt Kentucky Breakfast Stout? Ja. Her taler vi om en 100/100 pointer på Ratebeer. Nr. 15 øl i verden iflg. Ratebeer. Stille og roligt på side 83 i programmet har vi altså en af de helt store. Har man ikke smagt den, så smag den nu. Hvis man har smagt den før, så nup lige en mere.

Stand 24 huser også Svaneke. Hvorfor ikke prøve deres øl, der er med i årets konkurrence om at brygge den bedste kvindeøl. Selve konkurrencen er jo en værre gang vrøvl, for hvorfor skal der laves specielle øl til kvinder? Men mon ikke Svaneke har formået at få en lækker øl ud af at tilsætte Havtorn og Hyldeblomst til brygget?
-og så har vi jo også været med i den konkurrence.

Stand 26. Her er der fem øl i Projekt Vandregær. Vandregæren er fra 2009 og har vandret mellem flere bryggerier, hvor de har brygget en øl for derefter at give gæren videre til det næste bryggeri i rækken.
Jeg snupper en af øllene og hører lidt mere om, hvordan (og hvorfor) gæren er isoleret.

Herslev er på stand 29. Deres store bidrag sidste år var Mark Hø øllene. Der er flere varianter med her og jeg skal prøve et par stykker. Dejligt sur øl på hø i stedet for humle. Det er moderne og oprindeligt på samme tid. Prøv det:-)

Stand 36 huser Indslev. Her det deres Ugly Duck brand, der trækker. De har en tønde med Imperial Vanilla Coffee Porter – Barrel Aged. Altså en fadlagret version af deres udmærkede kaffeporter. Den må da prøves.
Men ellers er der skuffende nok ikke så meget andet nyt fra den kant. Hvordan mon det kan være?
Nå, men ved samme stand står hollandske De Molen. De laver god øl og jeg skal prøve Moord & Doodslag (Mord og Manddrab). 10% Sød Imperial Stout med chokolade:-)

Ved stand 43 står Det Lille Bryggeri. Der er altid masser af nyt. Prøv et eller andet. Jeg skal have et par stykker. Hvad med en Kriek?
Ved samme stand er bryggeriet Shadow Brew. I virkeligheden er det samme brygger og ejer som det Lille Bryggeri. Her skal jeg nok prøve det hele for det ser godt ud.

Ved stand 44 er håndbryggerne. Fald ind og hør dem fortælle om deres bryg. Prøv hvad de foreslår.

Stand 47 huser endnu en importør. Det er Real Drinks. Her viser de noget af de fremragende italienske fra Brewfist. Jeg snupper en Spaghetti Western, der er lavet sammen med Prairie. En kaffe Imperial Stout.
Samme sted fås også glimrende og moderne tysk bryg fra Crew og Braukunskeller. Amarsi IPA fra sidstnævnte lyder god.

Stand 48 er Thisted. Limfjordsporteren er jo en klassiker og når de har en fadlagret version med, så er jeg på. Det er noget med, at der bliver annonceret tidspunkter for udskænkning, så kig på skærmene…

Nørrebro Bryghus er på stand 52. Brewers Guide to the Galaxy er en IIPA på 10%. Den snupper jeg. Og så er der Stevns CCC. Det er en sur Kriek type. Den er et must:-)

Stand 56 har Flying Couch på disken. Der er kun gode øl på hanerne. Jeg er hooked på en Hindbær, der er lavet sammen med Brekeriet – et svensk surølsbryggeri.

På stand 60 har en del af “nye” og allermest spændende bryggerier samlet sig. De fleste af dem brygger deres øl i Ølkollektivet. Her er Ølsnedkeren, Dry & Bitter og Gamma. Black Rooster har også deres navn på standen. Jakob har du endeligt brygget noget igen, for så er jeg klar? På denne stand er det bare at prøve løs:-)

Spybrew er på stand 61. De er meget nye og ser rigtigt spændende ud. Jeg tænker, at en IPA kan afsløre, hvor godt de er kommet fra start.

Rocket Brewing er på stand 62. Deres Total Eclipse er meget lækker og her har de også en udgave med, der er tilsat kaffe og kardemomme. Det lyder for mærkeligt, så det skal jeg prøve.

Stand 66 er Amager Bryghus. Måske det bryggeri, der her bragt flest forskellige øl? Har man ikke prøvet Batch 1000, så snup den og få den lækreste IPA i glasset. Jeg skal have en Dashboard Jesus, der også er en IPA.

Stand 72 er Kongebryg. De har nogle spændende øl med. Hvad med A Grand Declaration of War, en Black Chocolate Peanut Butter Banana Wheat. Den kan man da ikke sige nej tak til, vel?
Munkebo holder til ved samme stand. Årets Bryggeri 2014. Jeg tager en Udgård, som er en Imperial Porter.

Stand 73 er Abelgren & Ramvad. Helt nye og det skal prøves. Deres program ser spændende ud. Jeg dykker ned i en Bryg No. 7, som er en Imperial Rye Stout.

Stand 75 er igen en importør, Depotet – Danish Beer Import. De har bl.a. et tysk bryggeri med – Riegele. De får gode karakterer på Ratebeer, jeg kender dem ikke, så der skal lige prøves en enkelt.

Stand 80 er Taybeh. Et bryggeri fra Palestina, Vestbreden. Det er jo i sig selv interessant og det er sikkert ikke nemme forhold at brygge øl under. Jeg har tidligere smagt fire af de seks øl, som de har udgivet og det har været noget af det værste øl, jeg har smagt! Surt, medicinsk og inficeret. Så har du lyst til at smage brygfejl, så prøv det her.
Måske skulle jeg stikke glasset frem i håbet om, at de fire flasker, jeg har smagt har været uheldige udgaver og at de har taget det gode med til København. Måske er festivalen bare for kort til det?

Så er den tur slut.
Men der manglede noget.?1? Hvor var Bøgedal? Casper, er dit øl blevet for godt til Ølfestivalen?
Mikkeller var delvis tilbage sidste år, men har altså fortrudt og er blevet væk i år.

Godt, at der er noget, der er konstant – og det er Ulkløbbens slingren gennem hallen.

Ser du os på vejen, så sig lige hej – og diriger os så gerne tilbage på den beskrevne rute – for vi er jo nok kommer på afveje. Måske i noget, der viser sig at være endnu mere spændende.
Høj skumsmileyMedlemsmøde hos Jesper 6. februar 2015

Medlemsmøder Posted on 26 Feb, 2015 08:27:30

Man skal ikke altid starte med dåseøl!
Velkomst med Hyughe, Tesco Finest Belgian Wheat Beer (4,7) og John Martin, Diabolici (7,0).
Den første en tynd Belgisk Hvedeøl og den anden en stærk, men simpel Belgian Strong Ale.
Efter hver øl nævnes gennemsnitskarakteren på skalaen fra 1 -10.

Så er der generalforsamling. Vi bliver 10 år i år, så vi skal jo bl.a. tale om jubiliæumstur. Imens vi ledes af sædvanlig dirigent Ole, så får vi fire forskellige sorte øl fra Raasted. Raasted er jo nu bare et navn og det ejes af Randers Bryghus. Det er sjældent særlig god øl fra den kant, men de fire her er nu helt OK.
Raasted, 0 Pitch Black Lager (5,7)
Raasted, 1 Chili Lakrids Porter (6,5)
Raasted, 7 Milk Stout (7,3)
Raasted, 8 Kokos Porter (5,2)
Nå, ja lidt for meget Kokos i 8’eren efter min mening, men ellers helt OK.

Til maden – Kalvebov braiseret 5 timer i Porter – serveres Rocket Brewing, Going Home 4 Christmas (7,3) og Nordic Brewing, Trussetyven (5,0). Den første en glimrende juleøl, der ikke kammer over og den anden en helt fantastisk røgøl, men det er jeg så alene om at synes. Sonni giver den 2 og er helt røgforskrækketsmiley.

Så kommer den frygtede Dansk Baltisk Porter runde. RØVHUL!
Carlsberg, Wiibroe Porter Imperial Stout (8,2)
Thisted Bryghus, Limfjords Porter (7,5)
Carlsberg, Imperial Stout/Gl. Carlsberg Porter (7,7)
Stor overraskelse for mig, at Wiibroe vandt den, men læs mere om, hvorfor jeg var et røvhul her.

Hvordan følger man op på sådan tre lækre sorte øl?
Mikkeller, Black Fist (9,2). Black, der har tilbragt et par år med at suge kraft, smag og ikke mindst alkohol ud af forskellige whisky tønder. Vild, sød og meget Mickey Mouse-agtig. Bortset fra Michael, der synes, at det er for meget, så er vi alle vilde med den.

Double IPA runden med Greene King, Double Hop Monster (5,8) og Mikkeller, Double India Pale Ale, Amarillo (7,5).
Den første en skuffende IPA, den anden i den sædvanlige lækre Mikkeller IPA stil.

Så var der verdensmesterskab i øl.
Westvleteren 12 mod Rochefort 10. Westvleteren i to forskellige udgaver. En nyindkøbt og en syv år gammel. Rochefort 10 er nyindkøbt.

Westvleteren 12 (gammel) (7,7)
Rochefort 10, (7,7)
Westvleteren 12 (ny) (7,7)
Se lige de karakterer! Uafgjort!
Hvordan kan det gå til? Ja, det kan det bl.a. fordi det var hamrende svært at smage forskel på Westvleteren (ny) og Rochefort. Men læs mere om det her.
Min egen favorit var Westvleteren 12 (gammel).

Indkøbt på Systembolaget og en øl, jeg virkeligt havde set frem til:
Evil Twin, Imperial Doughnut Break (9,3). En Imperial Porter tilsat doughnuts! Og den er præcis lige så lækker, som jeg håbede. Aftenens næsthøjeste karakter.

Så blev det til en tår mælk.
To Øl, Hardcore Mælk (9,2)
To Øl, Sur Mælk (7,8)
Den første er To Øl og Brewdog i samarbejde og det er en voldsom sag. En black IPA af de helt voldsomme. Svært drikkelig, men superlækker. Temmeligt rodet, med en masse konfliktende smagselementer, men altså ikke nogen, jeg ikke kan li’.
Den anden endnu mere svært drikkelig. Det er nu sjældent at sorte sure er rigtigt gode og den her er vel en af de bedre af slagsen, men ikke helt oppe og ringe.

Så blev der lige serveret to “hjemmebryg”, lavet på Brygselv. En Scottish Ale (4,5), jeg selv havde været med til at lave – den er syg og pivringe, og en Imperial Stout (5,0), der også er ringe. De serveres blindt, men der er ikke rigtigt nogen, der kan tales op til at give en ordentlig karakter, bortset fra Ole, der jo bare kan li’ ølsmiley.

Så kommer snemanden på bordet.
Great Divide, Yeti Imperial Stout Oak Aged (8,3), Den er vel omkring 10 år gammel og har ligget i min kælder og ventet på en makker og det blev så:
Great Divide, Yeti Imperial Stout Chocolate Oak Aged (9,0)
Begge er fantastiske øl. Yeti er jo normal meget humlet, men i begge versioner er det noget nedtonet. I den første pga. alder og i den anden fordi der er brugt mindre humle i chokolade versionen. Ualmindeligt lækker ølsmiley.

Hvordan renser man så ganen oven på det? Det gør man med The Bruery, Rueuze (8,8). En rugsur! Meget fyldig og lækker sur.

Tid til noget Dobbelt IPA. Hoppin’ Frog, Tower Tuesday Series, Infusion B (8,6) og Lervig, Art Collection Protester DIPA (8,4). Begge meget lækre IIPA’er.

Geek runden.
Mikkeller, Beer Geek Brunch Weasel Highland (9,6). Dagens højeste karakter. Jeg har haft den liggende i fire år. Det har den bestemt ikke taget skade af. Fantastisk smooth med chokolade, kaffe, whisky – men aldrig for meget. Stadig fint med karbonering. Så lækker.
Mikkeller, Beer Geek Daydream (4,6). Samarbejde med Siren. En “hvid stout”. Men den hopper vi ikke på. Det er en ringe øl og den bliver smadret i selskab med Highlan-fætteren.
Mikkeller, Beer Geek Cocoa Shake (9,2). Igen en latterligt lækker sød shake fra Mikkeller. Denne gang med kokos. Stadig massivt sød og kæmpe tyktflydende. Sjovt og lækkert.

Barley Wine runden. Det skal vi altid have, når det er mig ,der holder medlemsmøde. Against the Grain, London Balling (8,2) og Mikkeller, Barley Sweet Wine (7,8). Begge glimrende eksempler på stilen.

Alesmith, Olde Ale (8,2). I virkeligheden er det den samme øl som Alesmith, Decadence 2010. Lækker sag.

Afslutning med Ølsnedkeren, Rustik Pale Ale (6,4) og Midtfyns Bryghus, Nr. 1 (6,8). Begge glimrende Pale Ales, men smagsløgene er trætte. Det er nok nu.

Samlet set når vi 35 forskellige øl.
Sonni har aftenens laveste gennemsnit på 6,9 (var der for lidt surt?)
Ole har igen aftenens højeste gennemsnit på 8,6. Sådan, Olesmiley
Hvis vi ser bort fra hjemmebrygget, så får Mikkeller/Siren Beer Geek Daydream aftenens laveste karakter.

Overraskende fra to gode bryggerier, men den er altså mærkelig.

Tak for god underholdning, ølvenner. -og så fik vi lidt fart på planlægning af 10 års Jubilæumsturen. Vi skal til Bruxellessmiley!DM i Porter

Medlemsmøder Posted on 19 Feb, 2015 14:14:56

Hvad er den bedste danske baltiske porter? Det ved Ulkløbben.
Vi tog lige og linede tre af de rigtigt gode op. Blindt (ja, altså bortset fra mig, der jo havde købt og serverede øllet).
“Røvhul!”, var takkensmiley.
“Man kan ikke tage tre billige øl og servere dem blindt. Specielt ikke, når de alle smager godt.”

Det er Danmarks bedste, andenbedste og syvendebedste baltiske porter (hvis man altså ser bort fra dem, der er retired (udgået – ikke brygget i over et år):
Listen over de højst ratede danske Baltisk Porter på Ratebeer.

De tre øl er fra venstre mod højre:
1. Wiibroe Porter Imperial Stout
2. Thisted Limfjords Porter
3. Carlsberg Imperial Stout/Gl. Carlsberg Porter
Bemærk, at to af dem bærer Imperial Stout i navnet, selv om der altså er tale om porter. Det er altså ikke helt let, vel? Heller ikke for bryggerierne. Ja, de blev jo drukket lidt hurtigt, så her er et billede af stort set tomme glas:-)

Men hvordan er de så?
Det er tre helt sorte øl, der er i glasset.
Ikke så meget duft er der flere, der bemærker.
Sådan er det vel, når det er Baltisk Porter og dermed undergæret øl?
Til gengæld er der masser af smag i dem alle tre.
Carlsberg Porter er den sødeste og mindst ristede. Dejlig letdrikkelig. Jeg kan rigtigt godt lide den, men den kommer til at virke lidt simpel her i konkurrencen.
Wiibroe Porter er mere kompleks, knap så sød, gode ristede toner.
Thisted, Limfords Porter med et snert af røg skiller sig ud som den den, der er sværest at drikke, men samtidig som den, der giver mest fra sig.

Jeg foretrækker Limfjords Porteren. Men jeg ved jo også, hvad der er i glasset. Resten af Ulkløbben? Jamen, der er som altid delte meninger:
Overraskende for mig, så er det Wiibroe, der vinder. Ikke stort, men alligevel klart. Kun Ole og Jesper har Limfjords Porteren højere end Wiibroe.
Endnu mere overraskende, så er det Limfjords Porteren, der taber. Et smalt nederlag til Carslberg Porter, men et nederlag er et nederlag.

Det er altså rigtigt gode øl. Tænk, at vi lever i et lille land, hvor man kan gå ned i det lokale supermarked og så hente tre så gode øl ned fra hylderne. Og det har man så kunne i rigtigt mange år. Der er jo ikke noget mikrobryg over det. Alle tre er makro. To af dem er fra Carlsberg (Carlsberg ejer Wiibroe), den sidste fra Thisted, som også er makro.

“Røvhul!”
Ja, jeg har forstået det.
Men det var altså en sjov test. Ville ønske, at jeg selv havde fået den blindt.
Limfjords Porteren er altså stadig min favorit – men det er sikkert bare indtil jeg får stukket sådane en blindsmagning i hovedetsmiley.

Skål i portersmiley!!!VM i øl

Medlemsmøder Posted on 16 Feb, 2015 10:57:16

Verdens bedste øl. Intet mindre end verdens bedste øl. Altså ifølge Ratebeer.
Det er selvfølgelig Westvleteren 12, det handler om. Men den skal altså ikke have lov til at være verdens bedste uden lidt udfordring.

Jeg serverer dent sammen med Rochefort 10, der ligger nr. 9 på Ratebeer. En god gammel kending, ikke mindst i Danmark, hvor den jo er en hel del lettere at få fat på. Den kamp er jo taget ofte, så vidt jeg kan se rundt omkring på nettet, så Westvleteren 12 skal udfordres mere end det.

Den skal udfordres af sig selv…!
En syv år gammel version af Westvleteren 12. Den har jeg haft liggende i “kælderen” siden den var ungsmiley.
“You blew it”, sagde en af “øleksperterne på Un Mare di Birra. En belgier, der var flasket op med Westvleteren. Den skal ikke gemmes sagde han. Den er mere humlet end Rochefort og humlen svækkes med alderen. Den skal drikkes ung!
Nå, nå. Ham om det. Det skal prøves alligevel.

Ulkløbben er testpersoner. Serveret blindt.
I det første glas (til venstre) er gammel Westvleteren (gammel), i det andet glas er Rochefort 10 og i det tredje glas er Westvleteren (ung).
(Bemærk i øvrigt, at der lige står en Mikkeller, Black Fist ved siden af. Den er nu heller ikke så ringesmiley

Det er klasseøl alle sammen. Der er det forventede gær, krydderi, tørret frugt, brød, karamel, lidt lakrids og masser af sødme. Egentlig lidt for meget til min smag.

Jeg forsøger at finde forskellen på Westvleteren (ung) og Rocefort 10, men det er næsten umuligt. Jeg kunne nemt falde i den fælde, at det er samme øl. Der er ikke meget forskel. Ikke i smagen eller sødmen eller kroppen. Måske er det rigtigt, at Westvleteren er lidt mere humlet – mest som en anelse mere bitterhed. Men bortset fra det, så er det altså uafgjort i min bog.

Westvleteren (gammel) derimod?
Den skiller sig klart ud. Stadig levende, stadig meget sød. Men den har vundet så meget på lagringen. Meget mere vinøs end de andre – og det siger en del. Mere rund. Mere kompleks. Tobak, Portvin.
Det er en lækker sag.

Så hvem er verdensmester denne gang?
Det er efter min mening Westvleteren med alder.
Lagringen har tilføjet så meget godt. Selv om Quadrupler ikke lige er min kop te, så er det altså en stor øl. Det kan jeg sagtens smage. Jeg er nok også påvirket af historien (og prisen?).
Men det handler om den balance, der er i øllen. Det er en nydeøl, men altså først efter et antal år.

Vi er ikke enige om konklussionen.
Og det er jo egentlig det sjoveste ved den slags smagninger.

VM er overstået. Nå ja, det officielle VM. Men der er mange uofficielle VM’er, der er værd at deltage i. Og ikke mindst kan et DM i øl være mindst lige så interessant. Mere om det senere.smileyFormandens Beretning 2014

Om Ulkløbben Posted on 16 Jan, 2015 10:47:35

Her i 10-års jubilæumsåret kan vi se tilbage på det 9. år som endnu et fantastisk Ulkløb år.
Masser af god øl, masser af sjove oplevelser og

Arrangementer
Det blev til tre almindelige medlemsmøder og en bytur i løbet af året. Målet er jo fire medlemsmøder, men tre er da acceptabelt, så længe aktivitetsniveauet også er stort ved siden af klubben.

Marts generalforsamling og medlemsmøde hos Michael
Generalforsamlingen nedsatte et jubilæumstur udvalg. Det bliver spændende at høre, hvor turen skal gå hen;-)
Efterfølgende medlemsmøde bød på mørbradgryde og fantastisk øl.

DØE festival
Ganske som vi plejer. Eller var der flere end der plejer, som gik for tidligt hjem?
Vi har været med i mange år og det kommer vi nok til at fortsætte med mange år endnu. Et af årets højdepunkter.

CBC
Fantastisk med verdens bedste bryggerier samlet i København.
Selve festivallen er lidt stressende. Man skal jo nå at smage så meget som muligt – det er jo betalt. Det går lidt ud over møder med andre deltagere. Nå, den bekymring har vi ikke i år. Udsolgt og ingen billetter til os.
Det er nu lidt sørgeligt, at vi ikke skal med i 2015.

Bytur i oktober
Bytur med smagning på Taphouse – dirigeret af Ungstrup – og senere middag på Øl og Brød som højdepunkterne.
Fremragende arrangeret af Sonni og Jespersmiley.

Besøg hos Neis Brewing
I løbet af året fik vi en hjemmebrygger i klubben. Vi var spændte på at smage Oles øl og han diskede op med hele striben. De seks første batches blev serveret og det var sjovt at prøve. Det bliver spændende at følge det nye lille (hjemme)bryggeri. Resten af aftenen serverede Ole (også) klasseøl.

Andre arrangementer
Vi blev inviteret som bloggere til flere arrangementer.
Carlsberg inviterede to gange. Første gang på Taphouse, hvor Garett Oliver serverede øl fra Brooklyn Brewery.

Fantastisk øl og så er Garett jo underholdende.
Anden gang var på Carlsberg Museum, hvor elever fra Hotel- og Restaurantskolen serverede lækker mad med øl i og til. En rigtig god oplevelse.
Også en invitation til præsentation af Lowcaholic øl fra Teejay. Et godt arrangement. Held og lykke til dem.

Alt i alt må det jo betyde, at vi er accepteret som en del af ølbloggerscenen i Danmark, selv om vi jo skiller os lidt ud ved at være en klubsmiley.

Hjemmesiden, bloggen og Facebook
Hjemmesiden

Vi fik nyt udseende på hjemmesiden. Vi har i 2014 haft dobbelt så mange hits pr dag som i 2013. Hvor meget af trafikken, der reelt er ølinteresserede mennesker og hvor meget, der er russiske hacker robotter, det ved vi jo ikke.

Bloggen
38 indlæg på bloggen i løbet af året. Det er jo ikke så meget. 49 indlæg blev det til sidste år. Måske vi bare ikke er så forfatter-agtige, men mere øl-smager-agtige?

Facebook
Vi bruger stadig Facebook flittigt. Det er vel vores primære platform.

Medlemsmæssigt
Vi måtte sige farvel til Erik, der skal passe på sit helbred mere end vi kan gøre det i Ulkløbben. Ærgeligt. Erik var jo en af opstarterne i 2005. Erik, det skal nok blive til nogle øl alligevel:-)
Sonni er på midlertidig pause. Gad vide om han ikke savner os.
Det er nok på tide igen at overveje om vi ikke skal udvides med et medlem eller to. Vi kan tage diskussionen efter generalforsamlingen.

Det kommende år
10 års jubilæumsåret. DET SKAL FEJRES!
Et hak i tuden til os, at vi kke kommer til CBC. Vi må prøve at leve med det.
Mon ikke jubilæumsturen let kan opveje det tab?
Så spår jeg masser af gode øl i 2015. En spådom, som jeg ved, at alle medlemmer vil være med til at få til at gå i opfyldelse.

Stort skål, øltosser. ULKLØBBEN LÆNGE LEVE! smileyIndkaldelse til generalforsamling 2015

Medlemsmøder Posted on 08 Jan, 2015 08:01:11

Generalforsamling 2015

afholdes fredag d. 06. februar 2015, kl. 17:30 hos Jesper Hammerstrøm.

Dagsorden er som følger:

1. Valg af referent

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Kassererens beretning

5. Fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår

6. Fastlæggelse af tilskud til Medlemsmøder

7. Indkomne forslag

8. Valg til bestyrelsen

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Forslag til punkt 7 skal iflg. §6, stk. 4 være formanden i hænde senest d. 30. januar 2015.

Husk, at kun medlemmer, der rettidigt har betalt kontingent har stemmeret.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Klubben er byder på en øl under generalforsamlingen.

/Formand, Jesper HammerstrømI dag er det Bloggens fødselsdag…

Om Ulkløbben Posted on 03 Jan, 2015 20:09:26

I dag har bloggen fødselsdag.
Fire år er den blevet. Ikke nogen høj alder, men for en ølblog er det vel en af de ældre i Danmark?
Tak til alle dem, der har læst med.
Måske vi får skrevet lidt mere nu, hvor vi er blevet så gamle?

Hvad skal vi skrive mere om det næste år? Nogen ønsker?

Tillykke til os!!!Mit 2014 i øl, del 1

Årskavalkade Posted on 19 Dec, 2014 13:01:44

Ratebeer har en feature, der hedder My 2014 in Beer. Der gives et overblik over, hvad man smagt i løbet af året i en del tabeller og grafer.

Året er jo ikke helt slut, så jeg vil ikke give et fuldstændigt overblik over mit år endnu, men her får i lige min top 3 fra året – idet jeg antager, at der ikke dukker en top 3 øl op her i slutningen af året. -og hvis der gør, så smiley

Min top 3 dækker over tre store oplevelser. Ikke bare tre store øl, men tre store oplevelser, som jeg lige kort fortæller om her.

Først listen. Hvordan ser top 3 ud?
Mine tre højest ratede øl i 2014. Tre giganter. Tre sorte. Tre stærke:-)

De opnåede alle karakteren 4,7 ud af 5 og ovenstående lister er derfor ikke, som det ser ud, en prioriteret liste.

Brewdog Paradox Heaven Hill.
Besøgte Marianne i London, mens hun var på kursus. Tilbragte noget tid på Brewdog Bar, Camden. Læs mere om det her.
Mit første besøg på en Brewdog Bar. Forhåbentlig ikke sidste.
Fantastisk betjening og jeg blev foreslået dette bæst af en øl som den sidste inden det var tid til shoping:-)
Paradox er en serie rigtigt gode Imperial Stouts, men den her på Heaven Hill Bourbon fade var den bedste endnu og den bedste Brewdog nogensinde. På et tidspunkt, hvor jeg så småt havde opgivet Brewdog, kastede de denne fantastiske øl ud.
Øllen blev smagt på en dejlig London tur, som jeg nu kan mindes igen:-)

Three Floyds, Dark Lord Russian Imperial Stout (Bourbon Vanilla Bean). Dark Lord! Kendt af alle ølnørder og så i Bourbon/vanilje udgaven.
Fik den første gang på Mikkeller Bar. Sen aften efter DØE Ølfestival. Normalt går jeg jo død efter festivalen, men denne gang havde Sonni og jeg overskud til mere.
Nogle meget heftige store øl, heribland Dark Lord, så noget Frederiksdag Kirsebærvin og en masse hygge. Sikke en dag. Festival og tågesnak med “The Balde One” bagefter.
Det er altså et monster af en øl. Mørkets fyrste fortjener efter min mening at blive hypet. Stor og massivt sød med masser af Bourbon. Lækkert.
Var så heldig at smage den igen på Mikkeller Black Sensation (bemærk overgangen), hvor jeg så smagte:

Prairie Artisan Ales Bomb!
Neis, Morten og undertegnede var krøbet i mørket. Med spirende movember befandt vi os godt i den dunkle belysning og det sorte øl er jo vores boldgade – se billede af movember-drengene og læs om øllet her.
Flere fantastiske øl, men Bomb! stak ud (sammen med Dark Lord – igen). Også massivt sød, også noget Bourbon, men meget mere chokolade og så stikker humlen sit ansigt frem her i modsætning til Dark Lord.

Tre gange dejlige øl. Tre gange dejlige mindersmileyNext »