1. Valg af ref. Ole valgt.


2. Valg af dirigent… Ole valgt og GF er indkaldt med gyldigt varsel.

3. Formandens beretning vedtaget med applaus.

4. Kasseres regnskab vedtaget med applaus, vi talte om vi har brugt flere penge end vi har indbetalt og det kigger vi på igen næste år.


5. Vi skød punktet til efter pkt. 7. Fastlæggelse af kontingent. Det blev Uændret.


6. Vi skød punktet til efter pkt. 7. Fastlæggelse af medlemstilskud . Vedtaget uændret.


7. Indkomne forslag.
#8 medlemsmøder
Vedtaget enstemmigt
Medlemsmøde 1 & GF .
Sidste fredag i Januar
Medlemsmøde 2:
3. Fredag i Marts
Bytur: 1. Lørdag i September
Medlemsmøde 3.
1.Fredag i November

8 . Valg til bestyrelsen. Alle modtager genvalg. Applaus til alle.


9. Valg af revisor: efter kasseren fortalte om det upåklagelige samarbejde og velvilje hos revisor, blev der spontant klappet og revisoren er genvalgt.


10 . Evt.
Hjemmeside: er dyr, men nødvendig. Til næste GF. Vi skal tænke over hvordan vi kan benytte den mere og evt. give den et løft.
Frank kender måske en som kan hjælpe.

Utopia flasken: skal vi sælge den? Vi blev enige om at beholde den til vort jubilæum næste år.

Merchandise til Tallinn – ikke muligt, der laves noget til jubilæumssæsonen Henrik får tid fra Juni 2024

Efter Tallinn vil der ikke være opsparing længere.

Vi talte om at der var vigtigt at vi husker at få noteret karakterer og gemt. Henrik nævnte at han fremover helst vil undgå at notere.
Vi aftalte den som havde holdt MM sidst notere.

Jubilæumsudvalg nedsat:
Jesper, Henrik og Frank

Vi har sagt Ja tak til at brygge med SPYBREW og Jens. Ole vender tilbage med datoer

Vi havde en udbytterig samtale om vores Kløb, hvad kan vi gøre for at gøre det endnu bedre….
Der var mange gode idéer F.eks
Gæst, temaer, få hjælp fra broder. Vi talte om diversitet og at alle prøver at stramme op og ikke mindst prioritere at vi er sammen .

Det blev aftalt:

Næste gang vi mødes er:

MBCC 2024 lørdag 20240511

20240607 Sonni holder, da Ole ikke kan holde.

202421101 Frank holder i den nye lejlighed.

Byturen kunne ikke fastlægges

ChairManager Takkede for god ro og orden og sagde Skaal.