1. Valg af ref. Ole valgt.
2. Valg af dirigent… Order
Ole valgt .
3. Formandens beretning vedtaget med applaus, det tilføjes at Ulkløbben også var ambassadør for AB ved smagning hos Gunnar Madsens vinhandler .
4. Kasseres regnskab vedtaget med applaus.
5. Fastlæggelse af kontingent. Vedtaget enstemmigt Uændret.
6. Fastlæggelse af medlemstilskud . Vedtaget uændret.
7. Ingen Indkomne forslag
8 . Valg til bestyrelsen. Alle modtager genvalg. Applaus til alle.
9. Valg af revisor: efter kasseren fortalte om det upåklagelige samarbejde og velvilje hos revisor, blev der spontant klappet og revisoren er genvalgt.
10 . Evt.
Datoer bør prioriteres højere og komme via doodle så de er tre medlemsmøder i forvejen.
7 personer er ok at holde møde med.
Vi tilstræber at lave et sommerarrangement.

Morten sender doodle ud mht. efteråret.

Rejse: vi forventer ikke Det er muligt i 2021

Vi var enige om at lave et medlemsmøde torsdag 29. April ( MBCC2021 )

Tak for god ro og orden….
v. Referent Ole