Blog Image

Ulkløb Blog

Om denne blog

På denne side vil vi lejlighedsvis dele af vore opleveler i Ulkløbben såvel som medlemmernes øloplevelser uden for Ulkløbben.

Indlæggene er skrevet af medlemmerne for medlemmer...

...men DU er meget velkommen til at kigge med og give din mening.

Referat fra Generalforsamling 30. januar 2024

Uncategorised Posted on 01 Feb, 2024 09:43:48

1. Valg af ref. Ole valgt.


2. Valg af dirigent… Ole valgt og GF er indkaldt med gyldigt varsel.

3. Formandens beretning vedtaget med applaus.

4. Kasseres regnskab vedtaget med applaus, vi talte om vi har brugt flere penge end vi har indbetalt og det kigger vi på igen næste år.


5. Vi skød punktet til efter pkt. 7. Fastlæggelse af kontingent. Det blev Uændret.


6. Vi skød punktet til efter pkt. 7. Fastlæggelse af medlemstilskud . Vedtaget uændret.


7. Indkomne forslag.
#8 medlemsmøder
Vedtaget enstemmigt
Medlemsmøde 1 & GF .
Sidste fredag i Januar
Medlemsmøde 2:
3. Fredag i Marts
Bytur: 1. Lørdag i September
Medlemsmøde 3.
1.Fredag i November

8 . Valg til bestyrelsen. Alle modtager genvalg. Applaus til alle.


9. Valg af revisor: efter kasseren fortalte om det upåklagelige samarbejde og velvilje hos revisor, blev der spontant klappet og revisoren er genvalgt.


10 . Evt.
Hjemmeside: er dyr, men nødvendig. Til næste GF. Vi skal tænke over hvordan vi kan benytte den mere og evt. give den et løft.
Frank kender måske en som kan hjælpe.

Utopia flasken: skal vi sælge den? Vi blev enige om at beholde den til vort jubilæum næste år.

Merchandise til Tallinn – ikke muligt, der laves noget til jubilæumssæsonen Henrik får tid fra Juni 2024

Efter Tallinn vil der ikke være opsparing længere.

Vi talte om at der var vigtigt at vi husker at få noteret karakterer og gemt. Henrik nævnte at han fremover helst vil undgå at notere.
Vi aftalte den som havde holdt MM sidst notere.

Jubilæumsudvalg nedsat:
Jesper, Henrik og Frank

Vi har sagt Ja tak til at brygge med SPYBREW og Jens. Ole vender tilbage med datoer

Vi havde en udbytterig samtale om vores Kløb, hvad kan vi gøre for at gøre det endnu bedre….
Der var mange gode idéer F.eks
Gæst, temaer, få hjælp fra broder. Vi talte om diversitet og at alle prøver at stramme op og ikke mindst prioritere at vi er sammen .

Det blev aftalt:

Næste gang vi mødes er:

MBCC 2024 lørdag 20240511

20240607 Sonni holder, da Ole ikke kan holde.

202421101 Frank holder i den nye lejlighed.

Byturen kunne ikke fastlægges

ChairManager Takkede for god ro og orden og sagde Skaal.Indkaldelse til Generalforsamling i Ulkløbben

Medlemsmøder, Om Ulkløbben, Uncategorised Posted on 08 Jan, 2024 13:51:41

Hej Ulkløbbers

Der indkaldes til ordinær generalforsamling d. 30. januar 2024 kl. 17:30 på Skaal.

Dagsordenen er følgende:

 1. Valg af referent
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår
 6. Fastlæggelse af tilskud til medlemsmøder
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 7 skal være formanden i hænde senest en ugen inden generalforsamlingen. Kun medlemmer, der rettidigt har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen.

Ulkløbben byder medlemmer på burger og øl efter generalforsamlingen. Der er booket bord fra kl. 17:00, hvis du lige har behov for at varme op til generalforsamlingen med en øl inden.
Jeg glæder mig til at se jer i Ulkløbben og håber, at det kan lade sig gøre at mødes. 
Kh Jesper, Chair ManagerIndkaldelse til Generalforsamling i Ulkløbben

Uncategorised Posted on 13 Jan, 2022 20:28:13

Hej Ulkløbbers

Der indkaldes til ordinær generalforsamling d. 14. januar kl. 17:30 hos Morten HammerstrømDagsordenen er følgende:

 1. Valg af referent
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår
 6. Fastlæggelse af tilskud til medlemsmøder
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 7 skal være formanden i hænde senest en ugen inden generalforsamlingen.Kun medlemmer, der rettidigt har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen.
Jeg glæder mig til at se jer i Ulkløbben og håber, at det kan lade sig gøre at mødes. 
Kh JesperReferat af Generalforsamling d. 29. januar 2021

Uncategorised Posted on 01 Feb, 2021 12:45:23

1. Valg af ref. Ole valgt.
2. Valg af dirigent… Order
Ole valgt .
3. Formandens beretning vedtaget med applaus, det tilføjes at Ulkløbben også var ambassadør for AB ved smagning hos Gunnar Madsens vinhandler .
4. Kasseres regnskab vedtaget med applaus.
5. Fastlæggelse af kontingent. Vedtaget enstemmigt Uændret.
6. Fastlæggelse af medlemstilskud . Vedtaget uændret.
7. Ingen Indkomne forslag
8 . Valg til bestyrelsen. Alle modtager genvalg. Applaus til alle.
9. Valg af revisor: efter kasseren fortalte om det upåklagelige samarbejde og velvilje hos revisor, blev der spontant klappet og revisoren er genvalgt.
10 . Evt.
Datoer bør prioriteres højere og komme via doodle så de er tre medlemsmøder i forvejen.
7 personer er ok at holde møde med.
Vi tilstræber at lave et sommerarrangement.

Morten sender doodle ud mht. efteråret.

Rejse: vi forventer ikke Det er muligt i 2021

Vi var enige om at lave et medlemsmøde torsdag 29. April ( MBCC2021 )

Tak for god ro og orden….
v. Referent OleFormandens beretning for 2020

Uncategorised Posted on 25 Jan, 2021 08:50:09

2020, ffs et møgår!
Ulkløbbens 15-års jubilæum, men der var intet at fejre.
Så mange gode planer og så lidt, der faktisk blev til noget. Ulkløbben fik ikke set hinanden mange gange. En aflyst Talintur, aflyste medlemsmøder, en amputeret bytur, ingen festivaller, …
Føj!
Vi blev ramt som alle andre gjorde. Men heldigvis blev vi ikke mere ramt, end at vi stadig har planer og stadig eksisterer. Og små lyspunkter var der da også. En rigtig god kampagne for den hjemlige ølbranche i den tidlige lock-down, nogle få online klubmøder, hvor vi da trods alt fik hilst og skålet og så fik vi da trods alt en bytur.
Og så skal det vel også noteres, at vi slet ikke brugte året på at være uenige om beklædning. Det er da en gevinst :-). Og det på trods af, at vi faktisk havde besluttet at investere i nyt klubtøj.

Aktiviteterne i 2012 var:

Generalforsamling og medlemsmøde hos Frank i Januar.
Som sædvanlig lækker mad med Asahi Super Dry til at kalibrere. Derefter en lang liste af bitter, surt og sort, afsluttende med Dark Lord og så fås der ikke meget bedre lineup.
Vi besluttede at tage en klubtur til Estland og og tur-gruppen sørgede derefter for indkvartering og fly. Helt til ingen nytte. Selvfølgelig aflyst og hvad skal vi nu?
Vi besluttede også at bruge Rema1000 pengene til at indkøbe noget klubtøj. Men hvad skulle vi dog have brugt nyt klubtøj til? Der har ikke været mange lejligheder til at vise os og nyt tøj frem. Intet klubtøj er indkøbt endnu.

Medlemsmøder
Ingen almindelige medlemsmøder, dog to onlinemøder. Hvor var det hyggeligt at mødes. Godt arrangeret af Mads og Morten, der sørgede for at vi fik noget at drikke. Vist også mere end nogen af os lige havde forventet 😉

Seks fællesskål arrangementer på lørdage i marts/april, hvor vi skålede med hinanden, venner, familie, ølbloggere og ansatte i den danske ølbranche. En stor succes, som vi fik mange gode tilbagemeldinger på. Vor lille bitte indsats for at “redde” en trængt branche.
Under tags som; #skåldansk, #SammenHverForSig m.fl. fik vi hygget og skabt opmærksomhed. Stærkt af Mads at fikse alt det praktiske.

Byture
Byturen faldt heldigvis i en lille Corona-dal, så vi kom da afsted. Dog uden to karantæneramte medlemmer, øv! Programmet blev løbende opdateret som forholdene gjorde det muligt. Tak for omstillingsparathed, som det jo hedder 🙂
Byturen var en erstatning for den aflyste Talintur og et fantastisk reservearrangement. Ikke mindst var 1420-besøget med nogle gamle (en enkelt også alt for gammel) øl, meget mindeværdige. Og så er det slet ikke så skidt, når byen lukker kl. 22:00. Tidlig start og tidligt hjem i seng :-).

Talintur
Aflyst!

Festivaler
Social Revolution by Beer Festival. Mads og jeg nåede lige at stå på Amagers stand til People Like Us’ første festival. Lige inden festivallen startede, annoncerede statsministeren et forsamlingsforbud på 1000 personer. Årets eneste festival for de fleste, vel?

MBCC: Aflyst

DØE festival: Aflyst

Rowdy Hops: Aflyst

Amager Taproom Ulkløbben bartender take-over: Aflyst

Blog, Facebook, Instagram
Sparsomt. Vi har udover #SammenHverForSig aktiviteterne ikke gjort det store væsen af os. Faktisk havde vi aftalt, at en social media strategi skulle sættes i søen, men det har jo været svært at komme videre.
Vi meldte os ud af ølbloggernes kåring af “årets…”. På den måde har vi sikkert meldt os helt ud som bloggere. Men det har vel peget den vej i nogle år?

2021
Forhåbentlig et bedre Ulkløbben år end 2020. Indtil nu har det ikke vist sig sådan. Generalforsamling og medlemsmøde er allerede henlagt til noget online og en erstatning for Talinturen kan være svær at få øje på.
Men så må vi falde tilbage på det, vi kan. Vi kan hygge os og kloge os på øl fysisk eller online. Det må tiden vise.
Men et er sikkert. Vi er stadig verdens farligste Ulkløb. Skål, drenge.

/FormandenIndkaldelse til Generalforsamling 2021 i Ulkløbben

Uncategorised Posted on 06 Jan, 2021 14:31:04

Generalforsamling 2021

afholdes d. 29. januar 2021, kl. 17:30, hos Jesper

Dagsorden er som følger:

1. Valg af referent

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Kassererens beretning

5. Fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår

6. Fastlæggelse af tilskud til Medlemsmøder

7. Indkomne forslag

8. Valg til bestyrelsen

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Husk, at kun medlemmer, der rettidigt har betalt kontingent, har stemmeret.

Hvis forsamlingsforbud (eller andet) forhindrer os i at mødes fysisk, så afholdes generalforsamling online kl. 19:00 i stedet.


/Formanden
Jesper HammerstrømFormandens Beretning for 2019

Uncategorised Posted on 08 Jan, 2020 08:48:04

Aktiviteterne i 2019 var:

Medlemsmøder

Vi fik kun afholdt to medlemsmøder.

Generalforsamling og medlemsmøde hos Mads i marts.
Bøfsandwich med masser af brun sovs lagde en god bund. Naturligvis to til hver.
Fantastisk øl. Bl.a. en del hjembragt af Mads fra USA. Alesmith og Russian River, men også masser af andre lækkerier.

Referatet fra generalforsamlingen er vist gået tabt i posten?

Medlemsmøde i November hos Michael.
Klassisk pølseret. Så kan man ikke blive mere mæt
Massser af Braw og Mikkeller. Helt frisk Black2 fra Amager/Flying Couch.
Massevis af dåseøl. Toolbox var aftenens topscorer.

Byture

Byturen blev henlagt til Guldkroen. Frank og Henrik (vist med lidt hjælp fra Mads?) havde arrangeret. Men selvfølgelig skulle Ulkløbben ikke bare drikke guldøl i kande til den stegte flæsk. Næ, der stod da Amager Bryghus på bordet.
Start på Søernes og afslutning på Braw. Super tur.

Festivaller

MBCC. Vi er sikre deltagere hvert år. Fantastisk festival.

DØE festival blev besøgt af de mest ihærdige.

Rowdy Hops i Århus. Igen de mest ihærdige – og selvfølgelig de samme som til DØE.

#BeerBlogAwards2019

Igen i 2019 har vi bidraget til at kåre “Året…”, denne gang i seks kategorier. Det er stadig sjovt at finde vinderne og at se de andre bloggeres vindere. Lad os håbe, at det lever lidt endnu.
Vi fik kåret Puhaste som årets udenlandske bryggeri, Rowdy Hops som årets øloplevelse, Det Gamle Hundebad som årets ølbar, Amager/Gamma, Talents & Legends som årets øl, Penyllan som årets bryggeri, Kihoskh som årets indkøbssted

SoMe

Bloggen

9 indlæg i løbet af året. All time low.
9 indlæg i 2019, 11 i 2018, 18 i 2017, 17 i 2016 22 i 2015. 38 i 2014 og 49 i 2013.

Bloggen bruges nu kun til den årlige Beer Blogger kåring i december samt til generalforsamlingen. Det kommer vi nok ikke til at ændre på.

Facebook

Meget mere aktivitet og vel stadig grunden til at vi kan kalde os ølbloggere. En stor del af vores SoMe tilstedeværelse.

Instagram

Ikke meget aktivitet og det, der er, er en kopi af det på Facebook.

Afholdelse af smagninger
Der kommer stadig forespørgsler på at holde ølsmagninger af og til. Det er stadig en hyggelig opgave. I år var vi et par gange udfordret af, at vi alle var optaget på det tidspunkt, hvor smagningen skulle holdes. Det bliver vel til en 4-5 stykker om året. Ikke mere end, at det bare er sjovt.

Invitationer til klubben

Vi får ikke så mange invitationer længere. I løbet af året er det kun blevet til et par enkelte.
Åbningen af Amager Bryghus Taproom Bryggen er den eneste, jeg lige kan huske.
Er vores brand blevet mindre kendt?

En vending i klubben

2019 blev året, hvor vi fik en ansat i ølbranchen. Mads fik opfyldt en drøm ved at blive ansat hos Amager Bryghus i en periode.
Det har naturligvis kastet en masse brancheviden af sig – og ikke mindst en del god øl.
Samtidig har medlemmer fra klubben ved et par lejlighed ageret frivillige for Amager Bryghus. Det fortsætter vi gerne med.
Det har knyttet os tættere til vores yndlingsbryggeri og det har også betydet, at næste udlandstur bliver til Estland, hvor Mads netop har fået kontakter ifbm. med sit arbejde.

2020

15 års jubilæumssæson for Ulkløbben. Vi er som klub stadig en af de længstlevende – måske faktisk DEN længstlevende? I hvert fald smager vi stadig bedst.
2020 byder på en udlandstur. Vi skal til Estland og det bliver spændende at høre mere til næste medlemsmøde om planerne.
Derudover skal vi stadig være Ulkløbben, verdens bedste ølklub.Indkaldelse til Generalforsamling 2020 i Ulkløbben

Uncategorised Posted on 03 Jan, 2020 22:39:34

Generalforsamling 2020

afholdes d. 17. marts 2020, kl. 17:30, hos Frank

Dagsorden er som følger:

1. Valg af referent

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Kassererens beretning

5. Fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår

6. Fastlæggelse af tilskud til Medlemsmøder

7. Indkomne forslag

8. Valg til bestyrelsen

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Husk, at kun medlemmer, der rettidigt har betalt kontingent, har stemmeret.
/Formanden
Jesper HammerstrømÅrets udenlandske bryggeri 2019

Uncategorised Posted on 09 Dec, 2019 09:00:40
https://i.imgur.com/0Bjde1i.jpg

Igen i år er æren af at formidle Ulkløbbens valg af bedste udenlandske bryggeri tilfaldet mig. Og ligesom sidste år er jeg den eneste fra Kløbben, der har været forbi bryggeriet.

Indrømmet. Sidste år var det ret meget til højrebenet at kåre Mikkeller San Diego til årets bedste udenlandske bryggeri. Et meget højt og meget stabilt niveau sikrede sejren. Men i år mener vi, at vi har fundet noget, der er mindst lige så godt, men som ikke er lige så kendt i danske ølkredse. Sidste år tog vi vest på – i år tager vi øst på, til det gamle soviet!

Tilbage i april, hoppede jeg på et fly til Estlands hovedstad Tallinn til en arbejdsuge fyldt med samarbejdsbryg, tap takeover og repræsentation på den ølfestival som Põhjala arrangerer, et ret tæt pakket program i ukendt land for mig – altså udover Põhjala, hvis mørke portere og stouts ikke er ukendte på det danske marked.

Første job var i Tartu, et par timers togrejse fra Tallinn og en små 100 kilometer fra grænsen til Letland. Her findes et, for mig på det tidspunkt, ret ukendt bryggeri – Pühaste. På byens togstation blev jeg samlet op af bryggeriets ejer og hovedbrygger Eero. I bilen på vej til bryggeriet fik jeg fortalt historien om bryggeriet. Om at Eero faktisk var tæt på at aflevere sin Ph.D. i religion, da han sadlede helt om og gik all-in på ølbrygning. Og om at Pühaste faktisk betyder “det hellige sted”.

På selve bryggeriet blev jeg mødt af en masse nørder – mennesker, der gik ekstremt meget op i deres fag og var fuldt dedikerede til at skabe verdensklasse øl. Vi fik brygget vores øl, en IPA naturligvis, og jeg fik rundvisning på resten af bryggeriet og smagsprøver på deres vidunderlige øl. Og kender I det? Når man smager øl fra et bryggeri, så rammer man på et eller andet tidspunkt en øl, hvor man tænker at “naaaaaarj, den her er ikke lige mig”. Det skete på intet tidspunkt for mig. Lutter verdensklasse øl af både den sorte, den humlede og den sure slags. Og dét er et meget vigtigt kriterium for at blive udvalgt som et favoritbryggeri af Ulkløbben – fint nok med et højt topniveau, men et højt bundniveau er endnu mere vigtigt. Og bundniveauet hos Pühaste er tårnhøjt.


Jeg var så heldig, at jeg fik nogle øl med hjem til Danmark. Og dem tog jeg med som Ulkløbbens kø-øl til MBCC19. Og her bragte de så stor glæde, at det var lige før vi bare var blevet ude i køen og smagte videre der. Og for at understrege vores begejstring, så har vi besluttet, at vi som Kløb skal til Estland på vores næste udenlandstur, bl.a. for at besøge Pühaste!

Er du på noget tidspunkt heldig nok til at støde på en øl fra Pühaste, så køber du den. Stilart underordnet, pris underordnet. De her gutter er on the rise og er i fuld gang med at sætte nye standarder for øl i Estland – og lur mig om ikke snart de også kommer til at sætte nye standarder på verdensplan!

/Mads
#BeerBlogAwards2019 #ulkløbben