Hej Ulkløbbers

Der indkaldes til ordinær generalforsamling d. 30. januar 2024 kl. 17:30 på Skaal.

Dagsordenen er følgende:

  1. Valg af referent
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår
  6. Fastlæggelse af tilskud til medlemsmøder
  7. Indkomne forslag
  8. Valg til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 7 skal være formanden i hænde senest en ugen inden generalforsamlingen. Kun medlemmer, der rettidigt har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen.

Ulkløbben byder medlemmer på burger og øl efter generalforsamlingen. Der er booket bord fra kl. 17:00, hvis du lige har behov for at varme op til generalforsamlingen med en øl inden.
Jeg glæder mig til at se jer i Ulkløbben og håber, at det kan lade sig gøre at mødes. 
Kh Jesper, Chair Manager