Generalforsamlingen 20180105


Dagsorden:

Chairmanager åbnede mødet med
en skål i de dejlige reference ØL fra bl.a. Stone Berlin.

1. Valg af referent: Enstemmigt
Valgt Neis.

2. Valg af dirigent: Enstemmigt
Valgt Neis. Dirigenten konstaterede at GF var lovligt indkaldt.

3. Formandens beretning : Enstemmigt vedtaget, der var en kort snak om smagninger indtil
videre køres ”privat” og økonomien ikke kører i klubkassen. Der blev også
snakket om Blog Kontra Facebook.

Vedtaget at
begge dele stadig prioriteres. Mads prøver at udarbejde en hensigtserklæring om
brug af Facebook & Blog til næste møde hos Sonni 20180420.

4. Kassererens beretning: Enstemmigt vedtaget.

5. Fastlæggelse af kontingent for næste
regnskabsår: Efter en lang snak om MBCC2018 og DØE
hvor Chairmanager vil lave MBCC2018 dag to til et officielt Ulkløbarr. Det blev
besluttet at fortsætte med MBCC2018 dag 1 som Officielt Ulkløarr. (
Klubbetaling ) MBCC2018 dag 2 som egen betaling. Det blev besluttet at droppe
DØE da der ikke kan opnås enighed om dette. Dermed er der ingen grund til at
forhøje klubkontigentet, da der er den fornødne elastik i budgettet når vi ikke
har DØE som officielt Ulkløbarr.

( klubbetaling
).

6. Fastlæggelse af tilskud til Medlemsmøder: Samme som i
år. Bæhr ville gerne drøfte om der kan laves om på afbudsreglerne, da der ikke
er indgivet forslag om vedtægtsændring, kan der ikke ændres på reglerne, Bæhr
opfordres til at aflevere et forslag til næste år.

7. Indkomne forslag Ingen
forslag modtaget

8. Valg til bestyrelsen: alle modtager genvalg.

9. Valg af revisor: Revisoren
fortsætter, vil dog gerne have lidt
flere ØL.

10. Eventuelt : Frank
har en åben invitation til Mallorcatur i sensommeren. Frank laver oplæg, så må
vi se om det kan blive en off. ulkløbtur eller ”bare” vennetur.

Der blev talt
om mulighed for lidt ekstra Tøj, mest til de nyeste medlemmer, der mangler
lidt. Sonni vil prøve at finde ud af om det kan lade sig gøre at bestille (
egen betaling )
( NEIS )