Hej Ulkløbbers

Der indkaldes til ordinær generalforsamling d. 14. januar kl. 17:30 hos Morten HammerstrømDagsordenen er følgende:

  1. Valg af referent
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår
  6. Fastlæggelse af tilskud til medlemsmøder
  7. Indkomne forslag
  8. Valg til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 7 skal være formanden i hænde senest en ugen inden generalforsamlingen.Kun medlemmer, der rettidigt har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen.
Jeg glæder mig til at se jer i Ulkløbben og håber, at det kan lade sig gøre at mødes. 
Kh Jesper