Referat fra Ulkløbbens Generalforsamling

Dato :
Fredag d. 6 Januar 2017 kl 1730

Sted :
Hos “Franke” i Holte

Deltagere : Alle klubbens
otte medlemmer

Referent : Henrik blev enstemmingt valgt

Dirigent : Ole blev enstemmigt valgt

Dirigenten konstaterede at Generalforsanlingen var næsten lovligt
indkaldt, havde det ikke været for nogle russiske hackere.

Derefter forelagde ChairManager sin beretning med reference til
vores hjemmeside hvorpå den var blevet lagt for “lang tid siden”.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Herefter fik MoneyManager (kasseren) Morten ordet og fremlagde
regnskabet for 2016. Regnskabet blev godkendt med en bemærkning om at Sonni
ikke havde fået sin 50 års gave endnu – men han havde dog fået sin 40 års gave.

Yderligere bemærkninger til regskabet:

Officiel Ultimosaldo i klubbens regnskab var kr. 4,022.07.
Derudover har klubben opsparet ca. kr 8,700 som også er til rådighed. I alt står
på klubbens konto d. 31.12.2016 kr. 12,722.07 (cirka).

Opsparingen på ca. kr. 8,700 skal bruges på arrangementer eller til udgifter
som kommer alle foreninegns medlemmer til gode. Altså hvis de skal bruges til
rejser er det fordi alle er tilmeldt. Ellers kan de bruges til tøj eller til
andre arrangementer hvor alle deltager.

Kontingent for 2017 blev foreslået til uændret at være kr 250,-/måned
og det blev enstemmigt vedtaget.

Tilskud til medlemsmøder blev enstemmigt vedtaget til forsat at være
kr 300,-/mand dog med en lille ændring
(se under eventuelt – Cliffhanger).

Budget blev fremlagt og diskuteret og BrandeManager gjorde opmærksom
på at der var budgetteret med kr 7,200 standard arrangmenter til trods for at
der kun bliver udgifter til 2 medlemsmøder (hos Ole og Jesper) da Franks aften
er “gratis” for klubben. Derfor burde der budgetteres med kr 4,800 i
stedet for kr 7,200.

For at få råd til tøj foreslog BrandeManager derudover at årets
bytur blev konvereteret til en medlemsaften så ville der blive sparet yderlige
kr 2,400. Foreslået forbedring af budget
fra BrandeManager var da ialt kr. 4,800.
Men vi vedtog ikke noget da det blev meddelt at budgettet ikke skal
godkendes af Generalforsamlingen (?).

Kassereren (Morten) foreslog at forsætte med den nuværende revisor
(Morten) og det blev enstemmigt vedtaget.

Berlintur:

ChairManager er lavet et rigtigt godt fodarbejde som satte skub i
dialogen. Vi havde en ret lang og delvist (halv)spændende udveksling af
relativt forskellige meninger om hint og andet. Konklusionen var at Jesper
skulle komme op med et par rejseforslag som vi skulle svare på senest fredag d.
13 januar (gerne tidligere) så vi kunne få et klart billede af hvor mange der
skal afsted til Berlin – hvilket vil
lette estimeringen af udgifter.

Eventuelt:

Tilskud til medlemsmøder:

Michael foreslog at tilskud til medlemsmøder altid betales baseret
på antal medlemmer i klubben (og ikke kun per deltager), da indkøb ofte
foretages i rigtigt god tid. Der var enighed om dette.

Brug af Opsparing:

Til trods fra diverse forslag blev det ikke besluttet hvad vores
opsparing skal bruges til. Der var dog (stort set) enighed om at opsparede
penge skal bruges til udgifter som alle klubbens medlemmer får glæde af.

CVR.Nr.:

Sonni havde undersøgt nærmere, men vi blev enige om ikke pt at gå
videre med dette.

Antal medlemmer per arrangement:

Det blev diskuteret hvor mange medlemmer der minimum skulle
“kunne” når vi på “find dato” vælger medlemsaftener og vi
blev enige om at minimum 6 medlemmer skulle have givet “grønt lys”.
Morten vil dog ikke være “gud” og bestemme hvilke dage det bliver
hvis der er flere valgmuligheder. Hvis Morten ikke er klar til at “trække
lod” så spiller BrandeManager gerne “Sten, papir, saks” med
MoneyManager når afgørelse skal findes.

Klubtøj:

Her havde ChairManager igen pustet til “sløvsindet” hos
medlemmerne og det gav en laaang diskussion med mange spændende meninger. Sonni
og Mads “kuppede” BrandeManager, som dog med glæde giver faklen
videre og også meget gerne vil komme med forslag til kommende designs.
BrandeManager overgac diverse udprint med forslag til alternative print, farver
og tøjvalg..

Det blev vedtaget at Mads/Sonni kommer med diverse pakk forslag
med diverse dead-lines, som de lige selv må melde ud, så vi kan have tøj senest
til næste medlemsmøde hos Ole.

BrandeManager er stadig BrandeManager og er den eneste der (i sin
position som Brande Manager) har lov til at kritiserer farver, størrelser,
valg, etc.

Det har langt fra været en udsøgt fornøjelse at lave tøj til jer
de sidste 7-8 år og jeg håber at vi generelt vil være lidt mindre besværlige
overfor vores nye tøjfolk.

Dog vil jeg godt advare om at der ikke findes rigtigt mange trøjer
der passer i vores alle sammens støærrelser
!!! (-:

BrandeManager har i sin tid som
Gear-pusher fået lavet:

– Ulkløbben caps

– 2 stk ulkløbben t-shirts (hvide og sorte) til øl cruise

– Blå Polo med broderet ulkløb

– Langærmet 10’er med QR code

– Jubilæumspolo’er i 4 forskellige udgaver

Derudover pushet (uden udgifter for medlemmer):

– Ulkøbben tattoos

– Ulkløbben kuglepenne

– Brewdog “TacticaL Nuclear
Penguin” t-shirts

– Kinesiske øloplukkere

– Bahamian Kalik t-shirts

Skal vi give ham en hånd ? (!)

Så nu må andre gerne tage over -håber bare på noget andet end
poloer og nogle moderne fede designs

..Over and out…

BrandeManager og
referent