Generalforsamling 2021

afholdes d. 29. januar 2021, kl. 17:30, hos Jesper

Dagsorden er som følger:

1. Valg af referent

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Kassererens beretning

5. Fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår

6. Fastlæggelse af tilskud til Medlemsmøder

7. Indkomne forslag

8. Valg til bestyrelsen

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Husk, at kun medlemmer, der rettidigt har betalt kontingent, har stemmeret.

Hvis forsamlingsforbud (eller andet) forhindrer os i at mødes fysisk, så afholdes generalforsamling online kl. 19:00 i stedet.


/Formanden
Jesper Hammerstrøm